is toegevoegd aan uw favorieten.

Meditatiën over het leven en de mysteriën van Onzen Heer Jezus Christus, toegepast op het religieuze leven

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

danken voor de onwaardeerbare weldaad van onze roeping. — Hem de geest van armoede vragen. — Het verbond, dat wij met Jezus hebben aangegaan, bekrachtigen, onze Geloften vernieuwen, als wij het geluk hebben gehad die af te leggen en beloven ze getrouw te zullen naleven.

Voornemens. Over ons hart waken, om het meer en meer in een volkomen onthechting van alle dingen te bevestigen.

Opdracht der voornemens en gebed. Zie bladz. 6.

Geestelijke ruiker. Heb ik alles uit liefde tot Jezus verlaten? Is mijn hart alleen en geheel aan Jezus gehecht?

Onderzoek over de Meditatie. Zie bladz. 6.

135. Meditatie.

PARABEL VAN DE WERKLIEDEN, DIE NAAR DE WIJNGAARD GEZONDEN WORDEN.

Het rijk der Hemelen is gelijk aan een huisvader, die ’s morgens vroeg uitging, om werklieden voor zijn wijngaard te huren.

(Matth. XX. 1.)

Voorbereidend gebed. Zie bladz. 3.

Ie Voorspel. Zich een weg voorstellen, waarop zich onze goddelijke Meester bevindt, omringd door zijn leerlingen.

2e Voorspel. Maak, o mijn God, dat ik altijd gehoor geef aan de stem van uw genade.

Ie Punt. God heeft ons van het begin van ons leven af tot zijn dienst geroepen.

Jezus doet ons in deze parabel op de treffendste wijze het gedrag van zijn hemelsen Vader te onzen opzichte zien. De titel van huisvader, die Hij Hem geeft, herinnert ons, dat God ons als een teder hartige Vader bemint. De woors den: Hij gmg uit, betekenen de wonderen van de schepping,