is toegevoegd aan uw favorieten.

Meditatiën over het leven en de mysteriën van Onzen Heer Jezus Christus, toegepast op het religieuze leven

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vermogen, het ongeluk van de zondaars te voorkomen.

Smeken, dat Het ons met alle deugden vervult, die wij voor de bekering van de zondaars nodig hebben.

Voornemens. Alle gelegenheden, die zich vandaag ter bevordering van de zaligheid der zondaars zullen voordoen, te baat nemen. Door herhaalde schietgebeden voor hun bekering bidden.

Opdracht der voornemens en gebed. Zie bladz. 6.

Geestelijke ruiker. Hart van Jezus, toevlucht der zondaars, ontferm U over mij. Zoet Hart van Jezus, ontferm U over xms en over onze dwalende broeders.

Onderzoek over de Meditatie. Zie bladz. 6.

150. Meditatie.

JEZUS DRIJFT DE KOOPLIEDEN UIT DE TEMPEL EN GENEEST DE ZIEKEN, DIE BIJ HEM GEBRACHT WORDEN.

Zodra Jezus de tempel binnentrad, begon Hij allen die daar verkochten en kochten, er uit te drijven.... Terzelfder tijd kwamen er blinden en kreupelen bij Hem in de tempel en Hij genas hen.

(Vgl. Matt. XXI. 12. 14.)

Voorbereidend gebed. Zie bladz. 3.

Ie Voorspel. Zich het inwendige van de tempel van Jeruzalem voorstellen en Jezus, die eerst heilig veront* waardigd is tegen de heiligschenners en daarna vol zacht* aardigheid en goedheid allen geneest, die Hem genezing vragen.

2e Voorspel. Hart van Jezus, verleen mij de genade de smaad te herstellen, die U in uw heilige tempels aangedaan wordt, en de harten der mensen tot U te trekken, door hun uw oneindige zachtaardigheid en goedheid te leren kennen.