is toegevoegd aan uw favorieten.

Meditatiën over het leven en de mysteriën van Onzen Heer Jezus Christus, toegepast op het religieuze leven

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Voornemens. Dikwijls onze ogen op Jezus slaan, om onze gedachten, onze neigingen, en geheel ons gedrag naar zijn voorbeeld te regelen.

Opdracht der voornemens en gebed. Zie bladz. 6.

Geestelijke ruiker. Geeft aan God, wat God toekomt.

Onderzoek over de Meditatie. Zie bladz. 6.

160. Meditatie.

HET PENNINGSKE VAN DE WEDUWE.

Jezus was gezeten tegenover de offerkist, en zag hoe de menigte geld in de offerkist stortte; en vele rijken wierpen er veel in. Ver« volgens kwam een arme weduwe, die twee penningen offerde. Daarop riep Jezus zijn leerlingen bij zich, en sprak tot hen: Voorwaar Ik zeg u, dat die weduwe, hoe arm zij ook is, méér gegeven heeft dan al de anderen: want zij gaven van hun overvloed, maar deze heeft gegeven al wat zij had. (Vgl. Mare. XII. 41—44.)

Voorbereidend gebed. Zie bladz. 3.

Ie Voorspel. Zich het buitenportaal van de tempel voor* stellen. Jezus zit tegenover de offerkist; Hij beschouwt allen die komen offeren.

2e Voorspel. Geef mij de genade, o Jezus, dat ik al mijn giften en al mijn werken beziele met een zuivere mening en een grote ootmoedigheid.

Ie Punt. God ziet en beloont al wat wij voor Hem doen.

Jezus was gezeten tegenover de offerkist en zag hoe de menigte geld in de offerkist stortte; en vele rijken wierpen er veel in. Vervolgens kwam een arme weduwe, die twee penningen offerde. Deze gebeurtenis, die het H. Evangelie verhaalt, herinnert ons een waarheid die zeer troostend, en zeer geschikt is om ons een steeds nieuwe moed in te boezemen tot het beoefenen van de deugd. Jezus beschouwt