is toegevoegd aan uw favorieten.

Meditatiën over het leven en de mysteriën van Onzen Heer Jezus Christus, toegepast op het religieuze leven

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Doch er zal geen haar van uw hoofd verloren gaan, zonder de toelating van Hem voor wien gij strijden zult. Door het geduld moet gij uw zielen in het midden van zoveel weder* waardigheden bezitten. — Laat ons die heilzame onder* richtingen in het diepst van ons hart prenten. Zowel aan ons als aan de Apostelen heeft Jezus ze voorgehouden; zij slaan op alle tijden, omdat er altijd verleidingen te duchten en vijanden te overwinnen zijn. Laat ons steeds doordrongen zijn van een heilige vrees voor de vijanden van onze ziel. Maar laat ons ook nimmer vergeten, dat zij ons geen nadeel kunnen toebrengen zonder de toelating van God. Hart van Jezus, wees mijn licht in al mijn twijfelingen, mijn kracht in al mijn strijden en mijn toevlucht in al mijn gevaren. Ik vrees noch de vervolgingen der wereld, noch de aanvallen der hel, zolang ik U tot verdediger en steun heb.

Samenspraak met onzen Heer Jezus Christus. — Hem danken voor de heilzame onderrichtingen die Hij ons geeft. — Hem licht en kracht vragen, om de listen van onze vijanden te onderscheiden en aan hun bekoringen te wederstaan. -— Hem ons hart schenken, en ons met een onbeperkt ver* trouwen aan zijn leiding overgeven.

Voornemens. Ons hart innig verenigd houden met dat van Jezus, om zowel tegen de verleiding als tegen een onge* regelde vrees op onze hoede te wezen.

Opdracht der voornemens en gebed. Zie bladz. 6.

Geestelijke .ruiker. Hart van Jezus, wees mijn toevlucht en mijn kracht. H. Hart van Jezus, ik vertrouw op U.

Onderzoek over de Meditatie. Zie bladz. 6.