is toegevoegd aan uw favorieten.

Meditatiën over het leven en de mysteriën van Onzen Heer Jezus Christus, toegepast op het religieuze leven

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

167. Meditatie.

PARABEL VAN DE TIEN MAAGDEN.

Dan zal het rijk der Hemelen gelijk zijn aan tien maagden, die haar lampen namen om den bruidegom te gemoet te gaan. Vijf van haar waren dwaas, en vijf waren wijs. De dwazen namen wel haar lampen mee, doch geen olie. Maar de wijzen namen met haar lampen ook olie in haar kruiken mee. (Matth. XXV. 1. 4.)

Voorbereidend gebed. Zie bladz. 3.

Ie Voorspel. Zich de Olijfberg voorstellen; Jezus is er met zijn leerlingen neergezeten.

2e Voorspel. Geef mij de genade, o mijn God, dat ik vols maakt aan mijn heilige roeping beantwoord, ten einde op de laatste dag de zaal van het eeuwig bruiloftsfeest binnen te treden, waartoe Gij mij hebt uitgenodigd.

Ie Punt. De tien maagden gaan met haar brandende lampen den bruidegom te gemoet.

Overwegen wij elk van deze woorden uit het H. Evangelie, die ons zo bijzonder aangaan. Dan zal het rijk der Hemelen gelijk zijn aan tien maagden, die haar lampen namen om den bruidegom te gemoet te gaan. De tien maagden, dat zijn wij. Niet slechts zijn wij tot de eeuwige bruiloft van Jezus genodigd, maar Hij is zelf de Bruidegom van onze zielen. Ach, of wij dit geluk steeds naar waarde wisten te schatten!.... Vijf van haar waren dwaas, en vijf waren wijs. De dwazen namen wel haar lampen mee, doch geen olie. Maar de wijzen namen met haar lampen ook olie in haar kruik mee. Wij allen hebben het onwaardeerbaar geluk van door Jezus tot zijn eeuwig bruiloftsfeest te zijn uitgenodigd. Wij moeten ons dus als de wijze maagden tot zijn komst voorbereiden. Ieder onzer draagt een brandende lamp in de hand, en dat is de genade van onze heilige roeping.