is toegevoegd aan uw favorieten.

Meditatiën over het leven en de mysteriën van Onzen Heer Jezus Christus, toegepast op het religieuze leven

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

194. Meditatie.

JEZUS TROOST ZIJN APOSTELEN.

Nu ga Ik tot Hem, die Mij gezonden heeft; en toch stelt niemand van u Mij de vraag: Waar gaat Gij heen? Maar omdat Ik dit tot u heb gezegd, is uw hart van droefheid vervuld. Toch zeg Ik u de waarheid: het is goed voor u, dat Ik heenga. Want zo Ik niet heenga, zal de Helper niet tot u komen, maar zo Ik heenga, zal lk Hem tot u zenden. (Joan. XVI. 5. 6. 7.)

Voorbereidend gebed. Zie bladz. 3.

Ie Voorspel. Zich wederom in de geest naar de eetzaal begeven en er Jezus’ woorden aanhoren.

2e Voorspel. Hart van Jezus, maak dat ik U ken, U bemin, U navolg en mij geheel aan U overgeef.

Ie Punt. Zachtaardigheid en goedheid van Jezus in de ver» troostingen, die Hij zijn Apostelen aanbiedt.

Omdat Ik dit tot u heb gezegd, is uw hart van droefheid vervuld. Toch lk zeg u de waarheid: het is goed voor u, dat lk heenga. De zachtaardigheid en goedheid van Jezus open» baren zich in al zijn woorden en handelingen. Hij gaat zich van zijn Apostelen scheiden; Hij heeft hun dit aangekondigd en, zoveel Hij kon, deze treurige tijding verzacht. Hij ziet hen diep bedroefd; zijn Hart wordt bewogen en Hij troost hen met een vaderlijke goedheid. Het is goed voor u, dat lk heenga, zegt Hij. Hij zegt niet: het is nu reeds meer dan dertig jaren, dat Ik onder de mensen verkeer, die mijn weldaden niet dan met ondankbaarheid vergolden hebben; het is tijd, dat Ik eindelijk de aarde verlaat, om in de Hemel de gelukzaligheid te gaan genieten, die Mij wacht. Neen, zijn Hart is te groot, te edelmoedig, te vol van liefde voor de mens om aan zich zelf te denken, terwijl Hij zijn dierbare leerlingen zo bedroefd ziet. Hij vergeet zijn eigen belangen en denkt alleen aan de belangen van zijn