is toegevoegd aan uw favorieten.

Meditatiën over het leven en de mysteriën van Onzen Heer Jezus Christus, toegepast op het religieuze leven

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

leerlingen; Het is goed voor u, dat Ik heenga. Bemerken wij verder, dat Hij niet spreekt over de smarten, die Hij nog in die zelfde nacht te verduren zal hebben. Hij heeft er hun iets van gezegd, om hen tegen de ergernis te wapenen, maar dat was slechts met duistere woorden. Hij vreest hun droefheid te vergroten en behoudt zich zelf al de bitterheid voor van de smarten, die Hij weldra verduren zal. O Hart van mijn Jezus! Is er ooit een meer teder, meer edelmoedig en meer beminnelijk hart geweest dan het uwe? Ontdek U aan mij, o onuitputbare Bron van de zuiverste, edelste en volmaaktste gevoelens en geef mij die gelijkvormigheid met U, waartoe Gij mij voor uw glorie en de zaligheid van de zielen roept.

2e Punt Het is goed voor ons, dat wij van tijd tot tijd de gevoelige tegenwoordigheid van Gods genade derven.

Toch zeg Ik u de waarheid: het is goed voor u, dat Ik heenga. Deze woorden hebben een geheimzinnige betekenis, die wij niet genoeg overwegen kunnen. Tot dan toe hadden de Apostelen de zichtbare tegenwoordigheid van hun godde= lijken Meester genoten en bij Hem troost vrede en geluk gevonden, en die toestand was hun ongetwijfeld voordelig. Had hij echter blijven voortduren, dan zouden hun deugden nimmer die graad van sterkte en kracht verkregen hebben, die nodig was om het Evangelie te verkondigen. De wederwaardigheden moesten voltrekken, wat de zoetheden van de goddelijke liefde begonnen hadden, en de Apostelen moesten alvorens de Geest van sterkte te ontvangen. een proef doorstaan van de opofferingen die zij te wachten hadden. De gedragslijn die Jezus ten opzichte van zijn leerlingen volgde, volgt Hij nog te onzen opzichte. Als wij ons aan Hem beginnen te geven, overlaadt Hij ons met geestelijke zoetheden, om onze nog zwakke harten aan Hem te verbinden. Maar als die eerste tijd voorbij is, dan zegt Hij tot ons zoals tot zijn Apostelen :Het is goed voor u, dat