is toegevoegd aan uw favorieten.

Meditatiën over het leven en de mysteriën van Onzen Heer Jezus Christus, toegepast op het religieuze leven

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

erfzonde. Wij kunnen er ons niet van ontdoen dan door geheel aan ons zelf te sterven. Ik moet daarom met de grootste oplettendheid geheel mijn binnenste trachten te hervormen. Zolang ik in mijn hart de geheime zucht naar de achting van de schepselen, de schrik voor de vernede* ringen, de gehechtheid aan mijn eigen wil en eigen oordeel en de liefde voor alles wat met mijn neigingen overeenkomt, voeden zal, zolang zal de geest van de wereld nog in mij blijven, en zal ik niet ten volle met de geest van Jezus Christus vervuld worden. Zeker een reden tot ernstige over* weging!....

2e Punt. Jezus bidt niet voor de wereld.

Ik bid voor hen: Ik bid niet voor de wereld.... Wat een verschrikkelijk woord! Welhoe! Jezus, de God van goed* heid, de Verlosser van het ganse mensdom, die zelfs de laatste druppel van zijn Bloed stort om de zondaars vrij te kopen; Jezus, die voor zijn eigen beulen gebeden heeft, wil niet voor de wereld bidden? Neen, Hij heeft het gezegd en zijn woord is waarheid. Hij zal voor elke wereldling bidden, opdat deze zich van de menigte der bedorvenen af* zondere, zich bekere en leve, want Hij wil de dood van den zondaar niet. Maar voor de wereld, zoals die is; vrijwillig blind, verhard, bedorven; vol ergernis, zal Hij niet bidden. Zijn gebeden, hoe goddelijk ook, zouden haar niet baten. De vloek die Hij uitgesproken heeft, zal tot het einde van de eeuwen voortduren: Wee de wereld om de ergernissen! O wereld, door mijn Jezus vervloekt; wereld, die alle zielen die naar u luisteren, tot haar eeuwig verderf brengt; wereld, die men te recht de school, het wapen, de zichtbare macht van de duivel noemen kan, ik veracht u gelijk Jezus u veracht heeft, en ik zweer u een eeuwige haat! O mijn Jezus, gewaardig U mij in deze rechtmatige gevoelens te bevestigen. Maar, Heer, moet ik mij tevreden houden met slechts de wereld te haten en er mij van te