is toegevoegd aan uw favorieten.

Meditatiën over het leven en de mysteriën van Onzen Heer Jezus Christus, toegepast op het religieuze leven

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Blz.

167. Parabel van de tien maagden 485

168. Parabel van de talenten . ... . . 488

169. Toebereidselen tot het laatste Avondmaal Misdaad

van Judas . . , 491

170. Jezus begeert vurig zich aan ons te geven 494

171. Liefde van Jezus jegens de mensen . . 497

172. Jezus wast de voeten van zijn Apostelen en stelt het

H. Sacrament des Altaars in 500

173. Jezus voorzegt het verraad van Judas .... 504

174. Nieuw gebod . 507

175. Jezus voorzegt de verloochening van Petrus . 510

176. Jezus voorzegt de verloochening van Petrus . 513

177. Jezus bereidt zijn Apostelen voor op de beproevingen,

die zij weldra zullen moeten ondergaan .... 516

178. Jezus is de Weg 518

179. Jezus is de Waarheid 521

180. Jezus is het Leven 524

181. Belofte van Jezus aan allen, die geloven en vertrouwen 527

182. Teken van de ware liefde tot God 530

183. Loon van de ware liefde tot God 532

184. Jezus geeft de vrede aan zijn leerlingen .... 535

185. Voordelen van het lijden 537

186. Jezus wil, dat wij in Hem verblijven .... 540

187. Beweegredenen van vertrouwen en getrouwheid . 543

188. Jezus bemint ons, zoals Hij door zijn Vader bemind wordt 546

189. Jezus is onze Vriend 548

190. Jezus sterkt zijn leerlingen tegen de vervolging van de

wereld 551

191. Reden van veroordeling in de Joden 554

192. De Heilige Geest en de Apostelen hebben getuigenis

van Jezus Christus afgelegd ...... 556

193. Jezus voorzegt aan zijn Apostelen, dat zij door de

Joden vervolgd zullen worden 559

194. Jezus troost zijn Apostelen 562

195. Indien wij getrouw zijn, zal de Heilige Geest ons alle

waarheid leren 564

196. Jezus voorzegt aan zijn leerlingen, dat zij in dit leven

zullen gekweld worden, maar dat hun droefheid in blijdschap veranderen zal 567

197. Men kan alleen in Jezus de ware blijdschap vinden . 570

198. Jezus beveelt zijn leerlingen het bidden aan 572