is toegevoegd aan uw favorieten.

Het fascisme en de nieuwe vrijheid

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

of hun geestverwanten, een toestand die geen haar beter is dan de triomf der fascisten, en die, na 25 jaar, ook geen haar meer ervan verschillen zal.

Dat de democraten het winnen van de fascisten, dat zou ik toejuichen en ik zou er gaarne aan meewerken, als ik niet wist, dat de democraten, zoolang ze blijven wat ze op het ogenblik zijn, en in de afgelopen periode geweest zijn, onmogelijk künnen winnen, omdat hun wereldbeschouwing, hun inzicht en hun kracht, op een aantal beslissende punten een tekort vertonen, een tekort, dat men slechts kan begrijpen en kan verhelpen, als men het fascisme ernstig bestudeerd heeft.

Een overwinning van de z.g. revolutionairen, d.w.z. in laatste instantie van de Stalinisten op de fascisten, heeft niet de minste betekenis voor allen, die het verblijf in een Siberisch Concentratiekamp niet verkiezen boven dat in een Pommers Concentratiekamp. Een overwinning der anti-fascisten heeft alleen dkn betekenis, als die anti-fascisten iets anders en iets meer zijn dan de fascisten. En trouwens, alleen in dat geval is zo'n overwinning mogelijk.

De meningen echter van een groot deel der heden, die zich zelf voor anti-fascisten houden, maar die in werkelijkheid op z'n best verouderde democraten, op z’n slechtst óók fascisten, (van lompen-proletarischen huize) zijn, laten me dus koud, omdat ik de strijd tegen het fascisme van den aanvang af zie als een strijd, die eveneens tegen deze elementen gevoerd zal moeten worden, een strijd die gericht is tegen al het verouderde en al het vervuilde, en ook tegen alles, wat weliswaar nieuwe elementen bevat, maar zoo vermengd met het verouderde en vervuilde, dat het als geheel waardeloos en schadelijk is.

Ook ik verwerp het fascisme als geheel, maar ik verwerp het, wetend, dat het naast veel oude rottigheden en nieuwe rottigheden, ook nieuwe elementen van waarde bevat, en dat het voor een belangrijk gedeelte juist aan dit nieuwe zijn buitengewone aantrekkings- en werfkracht dankt.

Zij, die het fascisme willen bestrijden en overwinnen, zullen vooral ook deze kanten van het fascisme moeten kennen, omdat alleen een onderzoek naar wat nieuw, noodzakelijk en levenskrachtig in het fascisme is, de weg kan wijzen naar een nieuwe wereldbeschouwing, die de meerdere is van die der fascisten.Wie meent, dat de overwinningen der fascisten alleen maar veroorzaakt zijn door