is toegevoegd aan uw favorieten.

Het fascisme en de nieuwe vrijheid

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De oude Germanen hadden een maatschappij van krijgslieden en werkers (landbouwers) en er was geen spoor van zonde in die wereld, zo idealiseert de gemiddelde Duitser het verleden. Wij moeten een soortgelijke wereld zien te scheppen, en dus beginnen met het geloof in dat heerlijke verleden — een verleden dat slechts mogelijk was, omdat wij het uitverkoren volk zijn — in ons te dragen, onze eigen zuivere kern te aanbidden. De herleving van ras, bloed en bodem zal ons de heerschappij geven in een reine wereld, in een maatschappij die zo eenvoudig en geordend is als een kazerne.

Dit alles is natuurlijk het „wereldbeeld” van acht- en tienjarige schooljongens, maar aangezien de massa niet boven het intelligentiepeil van zulke schooljongens pleegt uit te komen, is dit juist wat een beweging nodig heeft om massa-aanhang te verwerven, om een nieuw geloof aan een volk te geven. Laten we er aan toevoegen, dat bijv. ook het massa-geloof der Christenen of der Proletarische Socialisten dezelfde infantiele structuur heeft. Dat de scheppers der Nazi-beweging zo dicht bij dit massainfantilisme stonden, maakte het winnen van de massa des te gemakkelijker. Maar het gehalte der beweging werd er daardoor natuurlijk niet beter op. Want in een normale beweging is er een proces, dat van de scheppers en hun medewerkers, via het hogere en lagere kader naar de massa doorwerkt, met het gevolg, dat het kader der beweging géén infantiele opvattingen en dus geen mythologisch geloof heeft, doch beschaafde, culturele opvattingen omtrent oorsprong, betekenis en doelstellingen van de eigen taak. En zo kan, naar de mate waarin scheppers, leiders en kaders van betere kwaliteit zijn, de schadelijke uitwerking van het massageloof, beperkt en geremd worden. Een voortdurende vernieuwing en correctie heeft dan tengevolge, dat het gehalte van het massageloof van iets betere kwaliteit is, meer realiteits-elementen bevat, terwijl bovendien, door de sterkte van het kader, ook tegen de massa-instincten in, instituten tot stand kunnen komen, die van blijvende aard zijn, de massa-hartstochten kunnen weerstaan en een beschavende invloed uitoefenen (voorbeelden zijn: de Roomse Kerk of de Liberale rechtsstaat.).

Men moet echter niet vergeten, dat, zo de scheppers der nazibeweging tot de geestelijke schoolknapen behoren, achter deze scheppers weer andere figuren oprijzen, die weliswaar geen directe