is toegevoegd aan uw favorieten.

Jeruzalem-Antiochië

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

sekte of een richting in het Jodendom aangezien: zij bleven hiermee uiterlijk verbonden door traditioneele praktijken, door het trouw bezoek van tempel en synagogen.

In Antiochië werd dit anders: de gemeenschap stond, vrij van Joodsche uiterlijkheden, even gelijkelijk voor Griek, Syriër of Romein als voor den Jood open; de besnijdenis had er geen gelding. Het Evangelie werd er in zijn zuivere waarde als de leer van Jezus Christus den Godmensch gezien; de Kerk vertoonde zich in haar volle onafhankelijkheid als de Bruid van Christus, de vrijgeboren Dochter van Calvarië.

Zoo was de kloof tusschen Jodendom en heidendom in de Kerk reeds overbrugd: Jeruzalem en Antiochië waren in één gemeenschap van geloof en broederschap verbonden. Jeruzalem blijft nog de moederkerk; maar van nu af zal de uitbreiding en ontwikkeling der Kerk feitelijk meer van Antiochië uit beinvloed worden.