is toegevoegd aan uw favorieten.

Electro- en verlichtingstechniek

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOORWOORD.

De inhoud van dit boek is een samenvatting van mijn lessen in electro- en verlichtingstechniek aan de Middelbare Technische School voor Bouwkunde te Amsterdam en Utrecht.

Waar de bouwkundigen en ook de waterbouwkundigen dagelijks in aanraking komen met de toepassingen van de electrotechniek in bouwwerken is het nodig, dat zij enig begrip krijgen van de beginselen en toepassingen van dit vak.

Het boek vangt aan met de behandeling van de betreffende natuurwetten op dit gebied, zoals o.a. de Wet van Ohm, om hiermede tot de berekening te komen van eenvoudige instailatieleidingen. Formules zijn natuurlijk in de electriciteitsleer niet te ontgaan; het onderwijs in dit vak is echter een aansluiting op de wis- en natuurkundelessen in de voorgaande studiejaren van de M.T.S., zodat deze formules, die toch nodig zijn om een beter inzicht in verschillende natuurverschijnselen en hare toepassingen te verkrijgen, geen moeilijkheden zullen bieden. Voor anderen, die zich dit boek aanschaffen, en geen belang stellen in de wiskundige afleidingen, bevat de inhoud Qverigens voldoende belangrijke gegevens omtrent de electriciteitsvoorziening van steden en gebouwen en de verlichtingsinstallatie.

Als onderdeel van de electriciteitsvoorziening bevat het boek een korte behandeling van de inductiewet, het beginsel, waarop de constructie van de dynamo, de electriciteitsopwekker, berust, en de motorische wet toegepast op de constructie van den gelijkstroom- en draaistroommotor.

Verder heb ik in dit werk enige voorschriften opgenomen voor de uitvoering van de electrische installatie in bouwwerken, den aanleg van neonlichtbuizen en de ontwerpvoorschriften voor het aanbrengen van bliksemafleiders.

Ten slotte behandelt het boek ook nog de eenvoudige wetten en toepassingen van de verlichtingstechniek.

Ik moge hier eindigen met een woord van dank uit te spreken aan de N.V. Hazemeijer, Willem Smit & Co's Transformatorenfabriek N.V. en de N.V. Electromotorenfabriek „Dordt", die zo bereidwillig zijn geweest foto's en cliché's ter beschikking te stellen ter verhoging van de illustratie van het boek, verder den heer 3. Stapper, die het tekenwerk op zo keurige wijze heeft uitgevoerd, en ten slotte den Uitgever voor de uitstekende verzorging en samenstelling van het geheel.

Amsterdam, Duli 1939.

Ir. H. M. NOORDHOORN BOELEN