is toegevoegd aan uw favorieten.

Electro- en verlichtingstechniek

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

§ VI. WISSELSPANNINGEN EN -STROMEN.

Wanneer een draadwinding met een constante hoeksnelheid u ge¬

wenteld wordt om de as AB in een gelijkvormig magnetisch veld van de sterkte H Gauss, dan zal in deze winding een EMK worden geïnduceerd, die een sinusvormig verloop zal hebben. Is O het oppervlak van de winding, dan wordt in den stand E F de maximale kracht-

Fjg. stroom

0O = OH Maxwell door de winding omsloten.

In t sec. wordt een / a doorlopen, zodat

a — u t

en de omsloten krachtstroom

0a = OH cos a Maxwell Volgens Faraday is de geïnduceerde EMK

d 0

e — 10-8 V.

dt

zz j— O H (o sin ut . 10 8 v.

De momentele waarde van de geïnduceerde E M K is dus een sinusfunctie.

Deze waarde is maximum, als

sin ut = 1 of «t = a 90°.

D.w.z. wanneer CD I E F terwijl ze o is, als

sin ut = o of ut = a = 0° d.w.z. in de stand, waarbij C D samenvalt met E F.

Voor a = 180° wordt sina = 0

,, a = 270° „ sina = —1

„ a = 360° „ sin a == 0.

Wij zien dus, dat zowel de omsloten krachtstroom, als de geïnduceerde EMK sinusvormig verlopen, echter met dien verstande, dat de beide sinusoïden niet gelijktijdig 0 en maximum zijn, doch 90° op elkaar verschoven zijn. (fig. 5).