is toegevoegd aan uw favorieten.

Electro- en verlichtingstechniek

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

|p 300 . 0,0175 en R = q = 9 = 0,97

300 . 0,0175

dus q = qö; — 5,42 mmVd.i. de helft van de koperdoorsnede

van den gelijkstroomgeleider, zodat het kopergewicht nu wordt:

G = 3 . 300 . 0,00054 . 8,9 = 43,3 kg.

Met draaistroom sterschakeling.

Nu is Ef = 220 V. en En = 380 V.

, W = En ln y 3 = 1000 watt.

1000

dUS =W7V"3 = 1'52 A'

en Wy = 3 l2nR = 3 . 1,522 . R = 20 watt.

20

ZOdat R = 5 . 1,522 ~ 2'87 Q

lp 300 . 0,0175

en R = — = = 2,87

q q

300 . 0,0175

zodat q = j-gj = 1,83 mm2.

Het kopergewicht bij dit systeem, waarbij 4 geleiders worden gebruikt, bedraagt dan:

G = 4 . 3000 . 0,000183 . 8,9 = 19,8 kg, d.i. — V3 van het kopergewicht bij een gelijkstroomoverbrenging.

Dit is één van de redenen, waarom het draaistroomsysteem in de electriciteitsvoorziening zo'n enorme vlucht heeft genomen, en vooral bij de overbrenging van energie op groten afstand.