is toegevoegd aan uw favorieten.

Electro- en verlichtingstechniek

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zoals o.a. de rijwieldynamo, waarbij de polen een permanente hoefmagneet vormen.

Bij de grotere dynamo's is de wikkeling, waarin de stroom wordt opgewekt, aangebracht op een stilstaand huis, de stator genoemd. De uiteinden van deze wikkeling worden op een klemmenbord op zijde of onderaan de dynamo aangesloten. De magneetpolen worden op een cylinder om de as bevestigd, terwijl de uiteinden van de magneetwikkeling verbonden worden met 2 sleepringen op de as, waarop de borstels rusten en die weer verbonden worden met de klemmen van een gelijkstroomdynamo, die op dezelfde as is gemonteerd (zie fig. 9).

Het polenrad wordt de rotor genoemd.

De stroomafname geschiedt nu niet van 2 ronddraaiende sleepringen, maar van een stilstaand klemmenbord, hetgeen electrotechnisch veel beter is.

Wisselstroomdynamo's worden slechts voor bepaalde doeleinden geconstrueerd, bijv. voor het tractiebedrijf in Zwitserland, met E — 15000 volt (f = 162/3), bij Philips met f = 500 voor de radiotechniek.

§ XIV. DE DRAAISTROOMGENERATOR.

Sinds 40 jaar construeert men de draaistroomdynamo, beter gezegd de driefasen dynamo. Hierbij zijn op den stator 3 wikkelingen aangebracht, die bij een 2-polige dynamo in de ruimte 120° op elkander verschoven zijn.

Zoals wij reeds in § VII gezien hebben, worden in deze wikkelingen wisselspanningen geïnduceerd, die elkaar 120° naijlen. Voor de schakelingen van deze 3 wikkelingen kunnen wij naar hetzelfde hoofdstuk verwijzen.

§ XV. DE WISSEL- EN DRAAISTROOMMOTOREN.

Wordt een gelijkstroom seriemotor aan een wisselspanning aangesloten, dan zal er een wisselstroom door de magneet- en ankerwikkeling vloeien, en daar deze wikkelingen in serie geschakeld zijn, zal de stroom in beide wikkelingen gelijktijdig veranderen, d.w.z. dat door het magneetveld op de ankerdraden steeds een afstotende kracht in dezelfde richting zal worden uitgeoefend. Het anker gaat dus draaien.

Een seriemotor zou dus voor wisselstroom wel te gebruiken zijn, echter moeten dan de polen en het juk van den motor uit gelamelleerd ijzer bestaan, daar deze anders door de hysteresis- en foucaultstromen te heet zouden worden.

De meeste stofzuigermotoren zijn dan ook seriemotoren.

De shuntmotor is voor wisselstroom niet geschikt, omdat bij deze de toegevoerde wisselstroom gesplitst wordt over de magneet-