is toegevoegd aan uw favorieten.

Het bouwkundige bestek

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

liand nemen en zoodanig regelen, dat het geheel geschikt voor ingebruikneming kan worden opgeleverd 75 werkdagen na den ■datum van gunning, waarvoort geldt de dagteekening van het schrijven, waarin den aannemer bericht wordt, dat hem het werk is opgedragen.

Voor eiken werkdag, waarmede deze opleveringstijd wordt overschreden, verbeurt de aannemer een bedrag van ƒ 20..—.

De Directie is altijd bevoegd een geheel of gedeeltelijk voltooid onderdeel van het werk vóór de oplevering in gebruik te nemen. Dit sluit echter géén goedkeuring van het betreffende onderdeel in.

De onderhoudstijd wordt gesteld op drie maanden na de Oplevering.