is toegevoegd aan uw favorieten.

Het bouwkundige bestek

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2e. Onder de rei te berapen in p.c. specie naar de aanwijzingen van den fabrikant van het betonemaille (N.-le), totaal 70 m2

3e. Onder de rei te berapen en blauw te pleisteren,

totaal 320 m2

Samenstelling v. d. raapspecie:

1 gegoten kalk, 3 zand.

Blauwpleisteren: 1 stuifkalk, % gips. b. Plafonds.

Ie. Te berieten met droog riet, bevestigd door middel van gegloeid koperdraad, met een maximum steekwjjdte van 14 cm.

Over de berieting de plafonds in het ruw te zetten, te berapen en glad te rapen, en helder wit te pleisteren, totaal 240 m2

Species: voor ruwzetten:

1 gegoten kalk, 3 zand.

Raapspecie:

1 gegoten kalk, 3 zand, % gips.

Gladrapen :

1 gegoten kalk, 2 zand, % gips.

Witpleisteren:

1 stuifkalk, % gips.

2e. Te berapen en fijn op te schuren betonplafonds,

totaal 28 m2

Specie als le.

Voor alle schuurwerk zilverzand te gebruiken.

M. Glas- en schilderwerk.

Te leveren en te stellen:

a. Glaswerk. (Zie staat VI).

le. Het vloerlicht in llz, van glasbetontegels (81 stuks) merk Vera-lux, B 54, in raam met roeden van beton, volgens aanwijzing van den fabrikant.

In de bestaande noordgevel (boven P) een raam van glasbetontegels (42 stuks) merk Vera-lux,

B 51, in raam met roeden van beton, volgens aanwijzingen van den fabrikant.

2e. Aan schilderwerk voor al het nieuwe houtwerk van

kast in 028, totaal ± 7 m2

De deuren schuivend in een strook hard hout.

De bladen op strippen met verstelbare plankdragers.

3e. Aan dubbel dik glas voor ramen en deuren,

totaal 68 m2

4e. Aan Sheet-glas voor ramen, totaal 8 m2

b. Schilderwerk. (Zie staat VII).

Uit te voeren: