is toegevoegd aan uw favorieten.

Het bouwkundige bestek

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BIJLAGE I BESTEK No. 383

INSCHRIJVINGSBILJET.

De ondergeteekende i)

wonende te 2)

verbindt zich door onderteekening dezes tot de aanneming van:

Het verbouwen van het Koloniehuis te Bergen aan Zee van de Vereeniging „Voor Jong Nederland”.

overeenkomstig de voorwaarden van aanbesteding, vervat in het bestek van bovengenoemd werk, No. 383, voor de somma van:

ƒ ( gulden)

voor het le gedeelte.

ƒ ( gulden)

voor het 2e gedeelte.

Hij verklaart deze aanbieding gedurende 30 dagen na den dag, waarop de aanbesteding heeft plaats gehad, gestand te doen. De uitvoerende firma van het gew. betonwerk zal zijn:

Gedaan te , den 193.

De Inschrijver,

J) Naam en voornamen of firmanaam voluit geschreven. 2) Volledig adres.