is toegevoegd aan uw favorieten.

25 jaar padvindersbeweging te Rotterdam

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zesde toneel.

Ridders van deze tijd. De Voortrekkers.

Een band van hechte vriendschap Verbindt ons allemaal,

Wij streven, waar ter wereld,

Naar *t zelfde ideaal.

PAUZE.

SINT JORIS.

Spel in twaalf taferelen door G. Hamerslag.

Op te voeren door Voortrekkers en Verkenners van de Theotilusgroep (Groep 20), De Trekvogels (Groep 1 9, RCPV) en De Ketting (Groep 21, RCPV).

TER INLEIDING.

Er zijn vele legenden, die het leven van St. Joris tot onderwerp hebben. De historische feiten staan niet geheel vast. Volgens de in dit stuk gevolgde legende is Joris omstreeks 270 jaar na Christus geboren. Zijn vader, de Prins van Cappadocië, ontvangt de blijde tijding op de terugweg van een veldtocht. Hij wijdt de jonggeborene aan God.

Op vijftienjarige leeftijd, na de dood van zijn vader, komt Joris aan het hof van den Keizer, die hem tot ridder slaat. Hij is mooi en sterk en dol op avontuur. Hij is een van de lievelingen van den Keizer, hetgeen de jalouzie van diverse hovelingen opwekt. Deze weten den Keizer te bewegen de Christen-vervolgingen, welke een tijdlang gestaakt, waren weer in te stellen, verwachtende daardoor ook Joris te zullen .treffen. Omstreeks deze tijd sterft Joris* moeder.

Joris gaat dan zwerven en komt op een zijner tochten te Lyddië, waar het bekende gevecht met de draak plaats heeft. De inwoners willen hem als Koning behouden, maar Joris voelt het als zijn plicht het Christendom verder te verspreiden en gaat dus verder.

Onderwijl gaan de hovelingen door den Keizer te bewerken en als Joris aan het Hof terugkeert, smeekt de Keizer hem het Christendom te laten varen, hetgeen Joris weigert. Het Paleis verlatende, ziet hij aan een der zuilen het bevel tot vervolging van de Christenen aangeplakt en hij scheurt het af. Hij wordt gegrepen en naar de gevangenis gesleept.

In de gevangenis gaat hij echter door met zijn werk en bekeert zelfs zijn bewakers. Om Joris tot andere gedachten te brengen woont de Keizer met hem de martelingen van de Christenen bij. Als hij echter nog steeds weigert, geeft de Keizer toestemming Joris te geselen. Als de geseling op het plein voor het Paleis plaats