is toegevoegd aan uw favorieten.

Echtgenooten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dacht, dat ik voor jou altijd de arme buitenjongen zou blijven, die wel een aardige en amusante jongen was, maar die toch nooit tot jouw hoogte zou kunnen opklimmen. Ik woon nog altijd in één kamer en jullie zijn sindsdien nog rijker geworden. Altijd, als ik bij jullie uitgenoodigd was, had ik het gevoel, dat jullie den armen jongen, die een goeden kennissenkring en invloedrijke relaties noodig had, een dienst wilden bewijzen, dat jullie mij wel een beetje wilden helpen, maar mij toch op een afstand hielden.”

„Waarom heb je niet getracht, meer te bereiken?” zei het meisje, maar haar weerstand werd steeds minder. „Waarom heb je niet meer gewerkt, om je met mij op denzelfden trap te kunnen voelen?”

„Je weet heel best, dat ik veel gewerkt heb, je weet best, dat ik sinds jaren niet meer dan vijf of zes uur per nacht slaap, maar om mij gelijk te voelen, had ik nog heel wat andere dingen en in de eerste plaats geld noodig. Je weet, waarom ik mij in het advocatenkantoor van Nadai heb laten opnemen. Je weet, dat ik nooit met dien man gedweept heb en dat ik op zijn practijken als advocaat nogal wat aan te merken heb. Toen ik mijn levensprogram maakte, was het niet mijn plan, op het advocatenkantoor van Nadai diens dikwijls louche zaakjes in orde te brengen. Ik heb de positie bij Nadai alleen om jou aangenomen.”

„En ter wille van mij heb je een liaison met zijn vrouw gehad, niet waar?”

Zoltan ging naast Antonia zitten en trok zijn stoel dichter bij de hare.

„Het klinkt misschien een beetje gek, maar ja, dat heb ik óók om jouwentwille gedaan. Op dien avond, waarvan ik je onmiddellijk vertelde, is Magda ...”

„Magda!”

,,.. . mevrouw Nadai op het kantoor gekomen, om haar man af te halen. Zij vond hem niet en is toen gaan zitten en begon met mij te praten. Geloof mij, Tony, ik voelde niets voor haar, alleen haar rijkdom, haar zoogenaamde deftigheid imponeerde me toen. Als vrouw heeft zij mij nooit aangetrokken, ik vond haar noch mooi, noch lief of aantrekkelijk, maar er stroomde een geur van Fransche parfum van haar uit, haar ondergoed was van zij en om haar hals fonkelden brillanten. .. hoe zal ik je dat uitleggen ... ze was een DAME, de eerste in mijn leven. Ik heb haar niet het hof gemaakt, ik heb haar niet verleid. Zelfs als ik verliefd op haar geweest was, zou ik niet den moed gehad