is toegevoegd aan uw favorieten.

Echtgenooten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Juweelen, die met oneerlijk verdiend geld gekocht zijn, kun je niet dragen! Je hebt Zoltan nu, hij zal wel juweelen voor je koopen, als hij het kan doen. En als hij het niet kan, zullen wij het wel doen. Je moet den ring zonder een woord er bij terug sturen.” ’

Zoltan nam den ring uit de hand van Antonia.

„Ik zal het zaakje wel opknappen,” zei hij en gaf Antonia een knipoogje.

Hij had niet gedacht, dat een brillant zoo warm kon zijn, hij brandde in zijn hand, toen hij hem in zijn vestzak liet glijden.

16

Zesentwintig familieleden en vrienden zaten er aan den feestdisch. Het jonge paar zat naast elkaar, hun knieën raakten elkaar soms en af en toe drukten ze eikaars hand, onder de tafel. Er werden speeches afgestoken, de eerste door generaal Gorsky, de tweede door Miklós Haller, de derde door Karoly Bittó. Er werden veel gerechten en drank opgediend. Een knecht bracht op een zilveren dienblad telegrammen. Op de tafel lagen bloemen gestrooid.

Zoltan keek bedwelmd naar de menschen. Terwijl hij Antonia’s hand drukte, kreeg hij een merkwaardig gevoel: niet alleen de inhoud van de schotels, maar ook zijn vrouw werd op de één of andere manier verdeeld onder de gasten. De kin van Miklós Haller, zijn schoonvader, lijkt precies op die van Antonia. Antonia’s neus is dezelfde als die van Ida. In de oogen van generaal Gorsky fonkelt hetzelfde vuur als in die van Antonia. En er zijn nog meer familieleden hier, die ook allemaal iets van Antonia hebben. Aan den muur hangen familieportretten, portretten van grootvaders en grootmoeders en elk van hen draagt een beetje van het geestelijke en lichamelijke leven van Antonia in zich. De voorvaderen... Maar hoe zal dat nu worden? Zal het gezicht van Antonia later net zoo ijskoud en hard worden als dat van haar moeder? En is het mogelijk, dat hij eens in de oogen van Antonia den sluwen, onderzoekenden, wantrouwenden, maar soms weeken blik van Haller terug zal vinden? Antonia perst haar lippen soms net zoo koppig en vastbesloten op elkaar, als die generaal daar. Tegenover hem zit een oude tante met een wrat op haar neus. De neus van Antonia lijkt op die van haar tante, alleen de

Echtgenooten 5