is toegevoegd aan uw favorieten.

Echtgenooten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

mensch. Maar hij is een man om bang van te zijn en een afschuw van te hebben. Hoe kun je met iemand samenwerken, dien je niet respecteert? Nadai vergrijpt zich niet aan de wet, hij is de meest correcte advocaat.. . waarom heb ik dan toch het gevoel, dat hij een van de slechtste, gemeenste, wreedste en doordrijvendste menschen is?

Hij leunde tegen den wand en keek naar het raam. Zou hij niet hier vandaan kunnen vliegen? Ja, maar waar naar toe? Ergens naar toe, waar de lucht frisscher is, waar meer harmonie is, meer vreugde en misschien meer eerlijkheid. Ergens, waar je dengene, met wien je samenwerkt, respecteeren kunt, ergens, waar minder omkooperij en leugen is. Wegvliegen ... Over wat voor kinderachtige dingen kan een volwassen mensch, een advocaat, een echtgenoot, zich zorgen maken! Hoor je me, meneer de echtgenoot? Wat zit je te suffen, je hebt werk, je hebt plichten! Buiten dwalen massa’s begaafde kerels die naar werk zoeken. Jij hebt werk en brood, wat zit je dan te kniezen? Je kunt ook op een beter salaris rekenen en op den goeien wil van den baas. Ba, wat een leven! Maar je moet geld verdienen, zwoegen, geld geven aan je vrouw . .. Ben je dan niet blij? Je houdt toch van je vrouw?... Zeg, Tony, ken je Nadai? Ik heb een afkeer van hem en toch moet ik voor hem werken. Denk je niet, dat de primitieve inboorlingen in de bosschen het beter hebben? Die leven eenvoudiger, ze jagen op wilde dieren, vangen visch, eten de vruchten van de boomen en maken zich geen overbodige zorgen . .. Maar jij houdt van uiterlijkheden, van den schitterenden kant van het leven, jij kijkt niet dieper. Je denkt, dat omdat jij mij geluk geeft, ik voor jou moet werken. En als ik dat geluk vasthouden wil, moet ik er hard voor werken, veel geld verdienen. Vooruit Zoltan, oogen dicht, tanden op elkaar ... vooruit... werken! ...

33

Sinds de jongelui thuis gekomen waren, kwam Miklós Haller dikwijls bij hen oploopen, haast eiken dag zat hij een paar uur bij zijn dochter. In het begin kwam hij op een tijd, dat Zoltan ook thuis was. Na een paar weken kwam hij bij voorkeur op een uur, wanneer hij wist dat hij Zoltan waarschijnlijk niet thuis zou treffen. Deze bezoeken waren voor Antonia prettig en toch gaven ze haar een teleurstelling. Ze waren een teleurstelling,