is toegevoegd aan uw favorieten.

Echtgenooten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bedrukt en heeft diepe kringen onder de oogen, alsof ze nu pas vrouw geworden is.

„Ik feliciteer u,” zegt de professor glimlachend. „Alles is best in orde. U zult een gelukkige, knappe moeder worden, u zult nog veel plezier hebben in uw leven, mevrouwtje.”

Ze luisteren zwijgend, alleen hun mondhoeken trillen.

„Professor, ik voel soms zoo’n vreemden druk op mijn hart,” zucht Antonia.

„Op uw hart?”

„Ik kan soms haast niet ademen, ik stik haast, het steekt soms zoo ...”

„Laat ik eens zien.”

De professor zet een stethoscoop op haar naakte borst en luistert aandachtig. „Houd uw adem eens in.” Dan laat hij haar hurken, haar armen uitsteken en luistert weer naar haar hart. „U heeft wel een beetje een nerveus hart, maar dat heeft niets te beteekenen. Wat voor ziekten heeft u vroeger gehad?”

„Ik heb een paar keer keelontsteking gehad en ook roodvonk. Toen hadden de doktoren ook het vermoeden, dat mijn hart niet heelemaal in orde was.”

„Ja, daar is nog heel vaag iets van te merken: uw hartgeluiden zijn een beetje scherp, maar u hebt geen reden tot ongerustheid.” Hij klopte Antonia op haar schouder. „Als u niets bijzonders merkt, hoeft u niet eerder dan over een maand of zes weken terug te komen. Dan zou ik u nog eens willen onderzoeken. Tot ziens dan.”

„Wat ben ik u schuldig?” vraagt Zoltdn en legt het verschuldigde geld op den rand van de tafel.

„Wie volgt!” hooren ze de stem van den professor.

Zwijgend loopen ze de trap af, naar beneden.

36

Antonia huilde veel in deze dagen. Ze voelde zich verlaten en eenzaam en beschuldigde Zoltan van onverschilligheid: ze meende, dat alle gevoel van teederheid bij hem ontbrak. Hij liep maar altijd naar zijn werk, stond op den gewonen tijd op, ging naar kantoor, naar de rechtbank, kwam dan ’s middags thuis, zei verstrooid een paar woorden tegen haar, ging een half uurtje rusten en rende dan weer naar zijn werk. En ’s avonds verlangde hij naar amusement, naar een bioscoop of naar een