is toegevoegd aan uw favorieten.

Echtgenooten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

rechtheid in de eerste plaats! Als zij ziet, dat ik niets voor haar achter houd, zal zij ook wel oprechter zijn . .. Omdat zij dingen voor me verstopt, hoef ik nog niet. ..

„Ik telde op, wat we eigenlijk hebben en wat er nog noodig is..

„Waarom breek je je hoofd met die geldzaken, Zoltan, laat dat maar aan mij over, dat zal ik wel met vader klaarspelen.”

„Dat weet ik wel, kind, we zijn niet heelemaal op vreemden aangewezen, maar ik kan me bij dezen toestand heel moeilijk neerleggen. Je vader is een zakenman, in zijn oogen heeft geld meer waarde dan wat ook. Ik heb daar niets op tegen, ik stel het alleen maar vast. Maar ik weet ook, dat ik zóólang niet voor vol zal worden aangezien door hem, zoolang ik niet genoeg geld verdien om jou te kunnen geven, wat hij zou willen, dat ik je geef. En dat hindert ook niet, ik ben mezelf aan het opvoeden, misschien niet heelemaal zonder resultaat. Ik word met den dag sterker en zekerder van mezelf. Ik gooi alles overboord, wat niet verband houdt met geldverdienen. Geld, geld en nog eens geld. Maar ik zal klaarspelen, wat ik op me genomen heb. Alleen moeten we nu meteen heel wat in de hoogte. Ik ben juist aan ’t uitrekenen, hoeveel geld we méér noodig zullen hebben, als het kind geboren is. Ik geloof, dat we een grooter woning moeten huren. En dan moeten we ook een nurse hebben; de babykleertjes kosten ook aardig wat en een wagen ook. Ik reken juist het verschil uit.”

Antonia wees naar een woord op het papier.

„Wat beteekent dat hier?”

„Waar?”

„Dat woord „vader”?”

Zoltan kreeg een kleur en wilde het papier wegtrekken.

„Laat het eerst nog eens even zien.”

Hij gaf haar het stuk papier.

„Je hebt hier een lijst gemaakt van de geregelde maandelijksche uitgaven en je hebt je vader daarin opgenomen.”

„Alleen met een betrekkelijk klein bedrag. Honderd ...”

„Het komt niet op het bedrag aan, maar ...”

„Er zijn menschen, die rijke vaders hebben en er zijn er, die arme vaders hebben.”

„Dat zeg je ook op een eigenaardige manier! Ik moet je nederig vergiffenis vragen, dat ik een rijken vader heb, geloof ik!

„Spot asjeblieft niet met me.”