is toegevoegd aan uw favorieten.

Echtgenooten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tobben. Elk verstandig mensch weet, dat zijn wetenschap zoover niet reikt.”

Ze noemden den ouden dokter Warden onder elkaar „den ouden toovenaar”. Ze merkten, dat zijn wijze lessen en raadgevingen hen van veel belemmeringen bevrijdden. Waar diende dat getob en gepieker ook voor? Laten we blij zijn met het leven! We zijn teveel verdwaald in de détails en hebben de hoofdzaak uit het oog verloren; we zijn domme kinderen geweest, nu zijn we volwassenen. Zoodra we gezond zijn, zullen we verstandiger gaan leven.

„De dokter heeft gelijk, volkomen gelijk,” zei Zoltan toen de koorts het hoogtepunt bereikte, „kom hier naast me zitten, schat, ik kan niet hard praten. Ziezoo. Hij zou ook gelijk gehad hebben, als hij zich in mijn ziektetoestand vergist had en het slecht met me afliep. Schrik niet, kind, soms voel ik me erg zwak. Mijn hart is zoo zwaar en ik voel, dat ik hooge koorts heb. Beloof me, Tony, dat je niet verdrietig zult zijn, als er iets met me gebeurt.”

„Stil toch, Zoltan,” zei ze en drukte haar hand op haar hart.

„Alleen maar een paar woorden ... Als ik weg zou moeten gaan, vergeef me dan; de dokter heeft gelijk, houd van het leven, maar hecht er niet te veel waarde aan. Wees me ook later trouw, als je dat kunt. Het is een vreeselijk idee voor me, te denken, dat er na mij iemand kan komen, die van je houden zal. Ik haat hem ... maar jou neem ik het niet kwalijk. Maar verdriet mag je niet om me hebben, schat. Sta nu eens even öp.”

„Waarom?”

„Zoomaar. Ik vind het zoo prettig je door de kamer te zien loopen. Ik hou zooveel van je, schat!” zei hij en stak zijn bevende handen naar haar uit.

5*

„Medicijn is er niet voor, jullie moet maar vertrouwen hebben in de natuur, we kunnen alleen opletten hoe zijn hart het uithoudt,” zei de oude dokter tegen Antonia, die vertwijfeld zagj hoe Zoltan’s krachten verminderden. Zijn gezicht was vaalbleek, zijn handen mager en bottig, zijn oogen stonden hol en gloeiden.

Wat moet er van mij worden, als er iets met hem gebeurt? Alleen achterblijven, zonder Zoltan... nee, dat was niet te overleven!