is toegevoegd aan uw favorieten.

Echtgenooten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

paar directeuren en kijkt eens rond naar een nieuwe basis voor zijn leven. Die basis is het geld van Magda, dat is zeker. Maar er bestaat geen geld genoeg, of zoo’n man zou het niet gauw op kunnen maken. Het zou wat anders zijn, als hij werkelijk van Magda hield, maar ze moet het hem niet kwalijk nemen, hij, Zoltan, twijfelt aan de oprechtheid van dien meneer Thomas. Hij is oud geworden en wil nu een mariage de raison sluiten. Denkt ze, dat die man verstand heeft van financieele aangelegenheden? Waar zou hij dat geleerd hebben? En wat moet er gebeuren als haar geld op raakt? Het zou niet voor de eerste keer zijn, dat het geld van een goedgeloovige vrouw er doorgelapt werd. Hij wil zich niet bemoeien met de intieme aangelegenheden van Magda, maar hij moet haar toch tot voorzichtigheid manen. Als ze veel van dien Tomi houdt, moet ze natuurlijk maar met hem trouwen, maar haar geld moet ze hem niet geven, daar moet ze zelf over blijven beschikken. „Dit is alles wat ik zeggen wilde, ik vraag u excuus als ...”

„Ik neem het je niet kwalijk, integendeel, ik ben blij, dat je een oogje op me houdt...”

Ze smeerde wat boter op haar brood, maar legde het daarna weer neer. Ze roerde verstrooid in haar thee, maar dronk er niet van. Ze zag bleek en haar lippen beefden ... Zoo zaten ze een poosje zwijgend tegenover elkaar. Zoltan meende te weten, wat voor gevoelens nu in Magda woelden. En Tony slaapt nog en heeft geen idéé van dit alles.

„Zeg eens Zoltan, ben je gelukkig?” vroeg Magda plotseling.

„Eerlijk gezegd, ik zou het kunnen zijn ...” — Hij schrok even van zijn woorden en voegde er vlug aan toe: „Ik ben ook gelukkig!”

„Merkwaardig,” zei Magda en lachte bitter.

„Wat vindt u zoo merkwaardig?”

„Dat er menschen bestaan, die hun leven met een paar gelukkige zetten in de goede baan kunnen leiden, terwijl andere menschen altijd maar probeeren en steeds van de eene crisis in de andere raken. Toen ik met Nadai trouwde, dacht, ik dat ik gelukkig was en een paar weken later was zijn aanwezigheid eenkwellingvoorme.Nadailiegt,alshij beweert, dat ik een frivole, lichtzinnige vrouw ben, hij kan het zich niet eens voorstellen, wat het beteekent getrouwd te zijn met een man, van wien je niet houdt en die je niet begrijpt. Nadai is een vreeselijk mensch, je kent hem nog niet. Hij heeft nooit eerlijk en oprecht met me gesproken,... hij had alleen mijn geld en mijn lichaam noodig.