is toegevoegd aan uw favorieten.

Echtgenooten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wat hebt u met het geld gedaan? — Ik heb plezier gemaakt, gereisd, kleeren laten maken, ik heb gegokt... Ik heb een makkelijk leventje geleid terwijl mijn man den heelen dag zwoegde. Nu weet ik, waarom hij zoo in zijn bed lag te woelen, waarom hij zoo slapeloos lag te tobben, waarom hij me zoende en vertroetelde. Hii wilde, dat ik tevreden zou zijn, dat ik een goed leven zou hebben. En ik heb ook een goed leven gehad. Maar nu moet ik voor mijn schuld boeten. Ik ben de schuldige.

Ik spreek Zoltan Bittó vrij, maar zijn vrouw veroordeel ik.

Het is niet waar, het is niet waar, jammerde Zoltan, mijn vrouw is onschuldig. Ze heeft niets geweten van alles wat ik deed, ik heb alles alleen gedaan. Laat u haar vrij!

Er werden boeien gebracht en om haar polsen gesloten. De boeien wogen zwaar, ze stond met knikkende knieën. Ze gleed neer op den grond, die was hard en deed haar pijn ... o God, mijn hart! ... gilde ze . .ik heb een ziek hart! ... En ze werd wakker.

Ze zat in haar bed over haar droom na te denken en was bang.

Welke gedachten waren de juiste? Die van ’s avonds, toen ze zich tegen Zoltan gekeerd had, of die van haar droom, toen ze zich zijn medeplichtige voelde?

Het beste zou zijn maar dood te gaan.

. Maar kun je een oplichter gelooven? God weet, wat er waar is van alles wat Zoltan vertelde! De heele kwestie zou er bijvoorbeeld heel anders uitzien, als hij haar met Magda bedrogen had... zou dat waar kunnen zijn? Als dat zoo is, moet ze in ieder geval, desnoods met behulp van Nadai, geld zien te krijgen om de schulden te betalen en zoo dien oplichter uit haar huis en uit haar leven te verbannen.

Ontzettend! En gisternacht heeft hij hier nog naast haar gelegen ... ° 6

Ze begon bitter te huilen.

70

Hoe laat kun je een aanklacht tegen iemand indienen? Den heelen dag? Is het politiebureau dag en nacht open? Als die Magda hem vannacht niet heeft aangeklaagd, dan moet ze daarin nu, vroeg in den ochtend verhinderd worden. In welk pension woont ze ook weer? Familie-pension? Ze belde op en vroeg mevrouw Nadai aan de telefoon. „Met wie spreek ik?” vroeg een geïrriteerde stem. „Excuseert u me mevrouw, maat-