is toegevoegd aan uw favorieten.

Echtgenooten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Ik goddank nog niet, maar weet u, ik heb een vriendin die brengt nog wel eens rommel in den lommerd als ze in de penarie zit.... en ze begint altijd met haar bontjas, die ze er dan tegen den winter weer uithaalt.”

„Wat voor bontmantel heeft je vriendin dan?”

„Een heele mooie, maar toch niet zoo mooi als die van u Twee jaar geleden heeft ze hem gekregen Van den baron ...”

„Van den baron? Van welken baron?”

„Van baron Homola ... en ...”

. 4ntonia keek het meisje met wijdopen oogen aan. „Wat zee je daar? ... Hoe heet die baron?”

„Anton Homola. Kent u hem misschien?”

„Ja> zoo oppervlakkig. En wat heeft je vriendin met dien baron te maken?”

„Ja, weet u, mevrouw, dat weet ik zelf ook niet zoo precies. Terry, mijn vriendin, beweert, dat ze de wettige vrouw is van den baron, want weet u, ze hebben ook een kind, een jongen van vijf jaar. Maar ik heb nooit gehoord, dat die Homola genoemd werd, altijd Vörös, net als zijn moeder.”

„En ken jij dien baron ook?”

„Nee, ik ken hem niet, ik heb hem nooit gezien, Terry heb ik ook al sinds maanden niet ontmoet. Ik heb gemerkt dat Terry niet graag heeft, dat ik haar bezoek. Ze heeft ook een keer gezegd, dat de baron het niet goed vindt dat ik met haar omga ... dat ik haar in Ujpest, waar ze woont, opzoek'”

„Woont ze daar?” r

„Ja, in de Arpadstraat.”

„Wie is die 'Ierry eigenlijk?”

’>r?*yï Ze is dienstmeisje geweest bij de familie König bij dien njken zeepfabrikant. Baron Homolaheeft daar Engelschê les

gegeven aan meneer König, zoo hebben ze elkaar leeren kennen.

Louise haalde diep adem, ze was blij, dat ze haar mevrouw, die zoo bleek zag, vermaken kon met haar verhaal, en daarom ging ze vérder:

bet beSon zoo> dat de baron, waarvan Terry ver" j C’ * Pen beeI kasippe en fijne meneer was, een heele

tijd geen notitie van haar nam. Zij deed de deur voor hem open, zij hielp hem bij het aantrekken van zijn jas, maar de baron zei bijna nooit iets tegen haar, hij deed gewoonweg of ze niet bestond. Eens vertelde Terry me, ontmoette ze den baron in de kerk. Toen ze er uit kwam, hield de baron haar staande en