is toegevoegd aan uw favorieten.

Echtgenooten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Nee. Jullie geval is anders. Jullie hebben ook op deze aarde nog een kans.”

Onder het gesprek was Antonia al opgestaan van het bed en had met steeds meer argwaan en bitterheid naar de woorden van haar moeder geluisterd. Haar mond vertrok tot een spottenden glimlach, maar inwendig begon ze te koken van woede.

„Vertel me eens, moeder, geloof je zelf wel alles wat je me hier vertelt?” vroeg ze eindelijk verontwaardigd.

Deze vraag verraste Ida. Is dat nu de dank voor mijn goedheid? dacht ze. Ze was hier met haar in deze donkere kamer

taan zitten, had haar hart voor Antonia uitgestort, om het ind daarmee te helpen... ze had gedacht, dat ze met haar vertrouwelijkheid Antonia zou troosten en opwekken kon tot een ander leven... en nu zag ze opeens dat er niet viel te helpen! — Antonia is ook een Haller, argwanend, prikkelbaar en alledaagsch. Hopeloos! — dacht ze.

„Of ik daaraan geloof? Ik begrijp je niet, kind!”

„En gelooft Homola deze dingen ook?”

„Maar Antonia! Hoe durf je daaraan te twijfelen! Hij is nu aan het schrijven van een boek, wat juist daarover handelt. Als je dat eens lezen kon ...”

„Ik moet niets van al die leugens hebben!”

„Leugens?!”

„Niets anders dan leugens!”

„Hoe durf je dat zeggen!”

„Omdat terwijl jij je koestert in de illusie van je reine verhouding en meer zulte mooie dingen, je heilige Homola zijn leventje leeft met een andere vrouw.”

„Dat is niet waar ” gilde Ida en sprong verontwaardigd op. „Hij heeft een vriendin of een vrouw en ook een kind bij die vrouw. Weet je dat dan niet?”

„Je liegtl”

„Je kunt je in Ujpest gaan overtuigen, ik kan je het adres geven, als je dat wilt. Of vraag het aan Homola zelf, ik ben benieuwd of hij het durft te ontkennen.”

„Het kan niet waar zijn, je liegt!” kermde Ida huilend en bedekte haar gezicht met haar handen.

„Wil je ons ook zoo ver brengen? Wil je ons van elkaar vervreemden, om mij vol te proppen met je krankzinnige waanvoorstellingen en mij ook een leugenachtige verhouding op te dwingen, totdat Zoltan straks ook met een andere vrouw gaat