is toegevoegd aan uw favorieten.

Echtgenooten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Nou — duizend ... laten we zeggen twee duizend ik

weet niet eens hoeveel geld ik hier in huis heb.”

„Meer is het u niet waard?”

„Neen! Maar ...”

Toen begon Antonia te schaterlachen. Ze boog haar hoofd achterover en lachte schel en hard.

„Wat lacht u?”

Antonia rende lachend de kamer uit.

„Maar wacht u toch, mevrouwtje... ^^aar gaat u naar toe... ?” riep Nadai en liep haar achterna. Maar ze was al verdwenen.

76

Ik ben geen honderd pengö waard, geen vijftig, geen tien. Een of twee misschien nog wel, nu nog wel, morgen misschien niet meer. Ik heb gedacht, dat ik alleen mijn mond maar had open te doen en dat de menschen dan voor me op hun knieën zouden vallen en me hun geld geven. Is mijn waarde, mijn schoonheid, mijn reinheid in geld uit te drukken? ... Ja, dat is het! Het is duizend pengö waard, en geen cent meer. Nou Antonia, hoe vind je dat? En hoe vind je het, dat er ergens een man bestaat, voor wien het alles waard is? Er bestaat een man die nooit het geld geteld heeft, die is gaan stelen voor jou, die zich verkocht heeft, die zijn eer, zijn werk, alles voor jou weggesmeten heeft! Zoltan, jongen, je hebt een slechten koop gedaan met mij, ik ben niet zooveel waard als je wel dacht. Je was verliefd, daarom heb je het gedaan. Ik had je willen helpen, ik had me willen verkoopen, mezelf onteeren, datgene versjacheren waarvoor jij jezelf opgeofferd hebt... en ik zou ook werkelijk alles, mijn oogen, mijn armen, mijn leven weggeven om jou te kunnen redden. Ik had alles zoo mooi bedacht... ik heb gedacht, dat ik mooi en begeerenswaardig was, dat er maar één enkele vrouw was zooals ik ... ik zelf. Maar het lukte niet, ik ben geen honderdduizend pengö waard. Ik ben maar één duizend waard ... Etel Mikovits was voor vader meer waard

Ze dwaalde uren lang op straat. Tegen middernacht ging ze naar huis. 0 °

,,Mevrouw Haller is er,” fluisterde Louise toen ze haar open deed.

Antonia keek het meisje met starre oogen aan. „Mijn moeder? ... Heb je mijn bontmantel weggebracht? Heb je er geld voor gekregen?” °