is toegevoegd aan uw favorieten.

Echtgenooten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van mezelf vertelde, toen ik over de kwestie met Nadai sprak. Laten we ons niet schamen voor elkaar.”

„Goed,” zei hij en zuchtte.

Maar deze zucht was al niet oprecht. Hij was blij met de aanmoediging: het zou goed zijn eens eerlijk te praten over deze kwestie.

„Nou, dat was zoo ...”

Ho... zoo eenvoudig was zooiets nog heelemaal niet. Nauwelijks begon hij te tasten naar die geheimen, die zoo diep in zijn ziel lagen weggeborgen, of ze losten op ... weken terug, naar een nog dieper schuilplaats .. Maar waarom moést hij ze te voorschijn halen?! Waarom dwong Tony hem daartoe, waarom suggereerde ze hem dingen te bekennen, die... wat wist ze eigenlijk van die zaak af en waarom vond ze dat alles zoo gewichtig? Zou dat nu dat zoogenaamde zesde zintuig zijn? En kon ze hem haar wil dan maar zoo opdringen ... ?!

«Nou, dat was zoo, Tony...” en hij keek met een vijandigen blik naar haar, „dat wil zeggen... wacht ’s even ...

,^n*-on^a sloot haar oogen, ze wilde hem niet storen met haar blik. Ze voelde, dat hij zich nu schaamde en ze kreeg daar zelf ook een kleur van.

„Kun je je herinneren waar ik Charlotte voor het eerst heb ontmoet?”

jjGp onzen trouwdag. Ze kwam plotseling opduiken, tot groote verontwaardiging van moeder.”

«Ja> wee^ ik nog. En ze bracht een atmosfeer van een heel andere wereld met zich mee. Ze maakte toen een diepen indruk op me.” r

Antonia boog haar hoofd.

Zoltan’s gezicht werd rood, zijn lippen beefden.

„Ik weet, wat je nu denkt. Het was ook vreemd, het was onze trouwdag, we stonden voor onze huwelijksreis en toch was ik heelemaal vervuld van haar stem, haar schoonheid, haar heele wezen. Ik zou niet durven zeggen, dat ik verliefd geworden ben op haar, maar hoe het kwam weet ik niet, ik voelde een begeerte naar haar... misschien niet naar de vrouw die zij was, maar naar haar leven... Hoe was het ook . het is zoo moeilijk onder woorden te brengen ... in het diepst van begon er iets te knagen, de gedachte kwam bij me op,

.. bet leven met haar makkelijker, mooier, eenvoudiger zou Naast haar zijn geen problemen. Verlang je naar liefde? Zij heeft er verstand van. Zoek je verstrooiing? Die vrouw

Echtgenooten 25