is toegevoegd aan uw favorieten.

Echtgenooten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en omdat jij voor mij geen ander mensch bent. Ik ben één met jou, ik heb geen apart leven, en ik hoop, dat jij dat ook zoo voelt. Want als dat niet zoo was, dan zou ik hier geen minuut kunnen blijven. En schat, als ik soms toch ga tobben, moet je mij dat niet kwalijk nemen. Je moet me met kwalijk nemen, dat ik niet sterk ben, dat ik niets bezit en ook nooit iets bezeten heb, dat de wereld me niet interesseert en dat alle ambitie en ijdelheid mij ontbreken. Alleen jij beteekent iets voor me in het leven, anders niets. Is dat voldoende voor je?”

„Dat is toch waarnaar wij verlangd hebben?”

„Dan zijn we waar we wezen moeten . ..”

Een tijdlang zaten ze nog zoo hand in hand, zwijgend en gelukkig, verzonken in hun gedachten.

99

De angst van Zoltan, dat hij voor een leeglooper zou aangezien worden in dit tot werkeüjkheid geworden droomparadijs, bleek gauw genoeg overbodig. Werk was hier volop: hij sjouwde van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat met den ouden rentmeester en ook Antonia hoefde zich niet te vervelen, tegen den tijd dat ze de meubelen volgens haar eigen smaak verplaatst had en zich een beetje in het huishouden inwerkte, voelde ze geducht haar hart en haar beenen waren moe. Ze kwamen zelfs tot de ontdekking, dat ze zich een beetje te gulzig in het nieuwe leven gestort hadden en dat het scheen, of ze zichzelf verantwoorden wilden voor een onzichtbare autoriteit. Het humoristische van dezen ijver ontdekte Antonia het eerst, en ze maakte er tegen Zoltan een grapje over.

„Vertel me eens, hoeveel salaris betaal je jezelf?” vroeg ze hem.

„Wat voor salaris bedoel je?”

„Werk jij dan zonder salaris? Je sjouwt immers meer, dan welke knecht ook!”

„Ik doe het omdat ik er plezier in heb.”

„Nee zeg, dat gesjouw kan geen plezier zijn. Je tong hangt haast uit je mond. Het zweet staat je op je voorhoofd, je werkt boven je krachten. Ik ken dat al van je. Maar dat is niet noodig, Zoltan. Jij bent mij duizendmaal meer waard, dan de heele boel hier. Voor mijn part kan de heele boerderij naar de maan loopen, als jou maar niets overkomt.”