is toegevoegd aan uw favorieten.

Jamboree logboek 1937

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE JACOBSSTAF

Onze 16e eeuwsevoorvaderen, die zich hun wegen zochten door de golven van alle wereldzeeën, maakten, in vertrouwen op den Allerhoogste, gebruik van een eenvoudige graadstok als middel om de middag-

breedte te bepalen. Dit simpele instrument — Jacobsstaf genoemd om zijn gelijkenis met de pelgrimsstaf van den heiligen Jacob — stelde de hoogste eis aan de geoefendheid van de zintuigen dezer onverschrokken zeevaarders. Waarlijk, een klem middel, dat tot grote resultaten leidde!

Hoe volmaakter de hulpmiddelen worden, hoe meer ons zintuigelijk vermogen daar op de duur bij inboet.

Dat zag de Chief Scout scherp in, toen hij zijn ‘Verkennen voor Jongens’ schreef en daarmee eigenlijk de padvindersbewegmg stichtte.

En thans weten we uit de ervaring met dat Spel van Verkennen, dat de ontwikkeling van de zintuigen ten nauwste samenhangt met de ontplooiing van de persoonlijkheid en de vorming van het karakter.

We worden flinker en beter naarmate we met eenvoudiger middelen en groter zelfvertrouwen op de krachten die in ons schuilen een weg banen door het leven. Dit besef maakt ons duidelijk waarom Hoofdverkenner Rambonnet dat haast vergeten, maar toch zo markante, instrument de Jacobsstaf koos als embleem voor de 5e Wereld-Jamboree onder het motto:

‘KLEINE MIDDELEN, GROTE RESULTATEN’.