is toegevoegd aan uw favorieten.

Jamboree logboek 1937

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De zomerprogramma’s van 1936 werden door de meeste troepen op Jamboreevoorbereiding ingesteld. Op het terrein Vogelenzang kampeerden voortrekkers, die in hoofdzaak aan de enorme voorraad brand- en kampvuurhout werkten. Ze staken bij die gelegenheid een „eerste spade”, maar dat bleek later slechts een vroegeling geweest te zijn en helemaal met officieel!

Naarmate de dagen korter werden en uit de grauwe winter van 1936 de spits van het Jamboreejaar dichter en dichter naderde, werd de activiteit van het aantal commissies dat zich voortdurend uitbreidde, maar ook van alle districten en Padvindersgroepen intenser. Een propaganda-campagne werd voor binnen- en buitenland opgesteld. De ontratting van het kamp¬

terrein en de sanitaire verzorging werden door de medische commissie onder leiding van Dr. L. S. Hannema onder ogen gezien, ampele besprekingen werden over de verkeersregeling gevoerd, adviezen ingewonnen van de Amsterdamse verkeerspolitie, grote schema’s werden opgezet voor de omvangrijke taak der voedselvoorziening, de verpachtingen en standverhuur werd door de commerciële commissie behandeld. De kamp-architect Van Leeuwen en zijn medewerkers voerden één onafgebroken reeks besprekingen over watervoorziening, bruggenbouw, parkeerterreinen, telefoon, verlichting, wegen, enz. Maar ook de godsdienstige verzorging, veiligheid, het vervoer, de kampkrant, foto-, radio-, film-, en persregeling, ontvangst, excursies, demonstraties, kampvuren, wereldtheater, subkampleiding, voortrekkershulp, en dat alles weer met zijn vertakkingen, werd door de betrokken commissarissen, in hun vrije tijd naast hun werkkring, opgezet en voor directe uitvoering gereed gemaakt.

STORING

Midden in deze grootse, wijdvertakte voorbereiding trad een organisatorische storing op, die verband hield met de onverwachte ziekte van den Hoofdverkenner. De reeds zo succesvol gevoerde propaganda voor de Jamboree had nu het onverwachte gevolg, dat ook hier onmiddelhjk de felle schijnwerpers der publieke belangstelling op werden gericht, waardoor plotseling overdreven

belangrijkheid werd gegeven aan verwikkelingen van interne aard in de padvindersbeweging. Men mag dat niet ten kwade duiden, pers en publiek kenden immers de kracht van de beweging-zèlf nog niet. Maar die ontplooide zich snel genoeg, toen Hoofdverkenner Rambonnet in Generaal H. Behrens een plaatsvervanger

Jamboree-secretariaat