is toegevoegd aan uw favorieten.

Jamboree logboek 1937

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

medewerking verleend door overal aan wij zingsborden te plaatsen, waar dat door den Districtscommandant der Rij ksveld wacht van het 6 e District, den heer J. Vermeyden nodig werd geacht. De heer Vermeyden zelf, krachtige prettige persoonlijkheid, met wien ieder graag samenwerkt, heeft zijn 115

manschappen op alle wegen rondom het kamp geposteerd, waar die rustige, robuste donkerblauwe figuren, vaak met een vriéndelijk woord, de verkeersstroom uitstekend in handen houden en, waar nodig, vertakken.

Daar komen nog 1 200 Schotten binnenmarcheren. De kerels moeten zich haasten en maken zich meteen gereed voor deelname aan het openingsdéfilé. Eten kun je altijd wel, maar het openingsdéfilé voor de Vijfde Wereld-Jamboree, dat kun je nooit en nooit meer meemaken! Kranig werk, Schotten!

DUIZENDEN MENSEN

Duizenden mensen nemen hun plaatsen vast in op de tribunes, al betekent dat twee uur wachten. Maar duizenden anderen kunnen de verleiding niet weerstaan en maken eerst een wandeling langs de kampen. Ze kijken hun ogen uit en daarmee worden van velen de ogen geopend voor het „Spel van Verkennen”. Die kwieke jonge kerels, die zich met zulke eenvoudige middelen en met zo’n opgewektheid weten te behelpen, de vlotheid en prettige aanblik van al die kampen, de geest van broederschap, men wordt even overweldigd door die enorme wereldorganisatie. Éénzelfde streven naar beter burgerschap, éénzelfde erecode, uniform en vaardigheid. Men is zichtbaar getroffen, de verwonderde uitroepen zijn met van de lucht. Hier geen sfeer van vergaderen en woorden ziften, maar een frisse daad op het buitenspoor.

Het meeste bekijks hebben de kampkeukens, waar de verkenners, ieder naar hun landsaard, de levensmiddelen bewerken. Men bewondert de vlotheid waarmee