is toegevoegd aan uw favorieten.

Jamboree logboek 1937

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ZEEVERKENNERS PASSAGIEREN

Met zijn drie honderd en vijftigen brengen de zeeverkenners, evenals een evengrote groep op 4 Augustus, een bezoek aan Amsterdam, waar het Koloniaal Instituut en het passagierschip „Johan van Oldebarnevelt” van de Maatschappij „Nederland” bezocht worden.

H. COMMUNIE

In de ochtend vinden de katholieke verkenners van alle nationaliteiten elkaar voor het Hoogaltaar, waar mgr. Huibers, bisschop van Haarlem, de H. Mis komt lezen. De H. Communie heeft op iedere eerste Vrijdag van de maand bijzondere betekenis. En zeker op deze stralende Jamboreeochtend. De Bisschop reikt de H. Communie eerst uit aan de leiders der contingenten, daarna doet de indrukwekkende stoet van vijftig priesters dat aan alle verkenners. Een treffende hulde aan den Meester in deze openluchtkerk.

GILDEMEISJES DEFILEREN

In hun donkerblauwe uniformen defileren twee duizend meisjes van het Nederlandse Padvindstersgilde langs de ereloge. Naast Lady B.-P. zit de Chief Scout, terwiil ook Dame Kath. Furse, directrice van het Wereldbureau hier heeft plaats

genomen. Na een stormloop op het middenveld spreekt de hoofdleidster Mevr. E. v. d. Bosch-de Jongh de meisjes toe en leidt Lady B.-P. in, die aan de afdeling Vlissingen de vlag overhandigt, die haar pelgrimstocht, met haar boodschap van de grote zusterschap, door de wereldbeweging der meisjes gaat maken. Als de Chief Guide de meisjes schetst hoe de Chief dertig jaar geleden de jongensbeweging stichtte en twee jaar daarna de meisjesbeweging, springt de Chief protesterend op en zegt: „Nee, nee, dat deden de meisjes zélf!” Waar Lady B.-P. lachend aan toevoegt: „Nu heb jullie tenminste twee lezingen van het ontstaan onzer beweging!”

SCANDINAVIË IN DE ARENA

Zweden opent de rij en laat zien, hoe jonge Zweden hun gezonde lichamen en sterke spieren ontwikkelen. De Noren, als sterke voorstanders van het patrouille-systeem, laten dat in hun kampen inrichten en spelen duidelijk zien. Ten slotte demonstreren ze gezamenlijk „vis in het net”, waarbij alle Noren zich in twee rijen opstellen om twee kleine