is toegevoegd aan uw favorieten.

Jamboree logboek 1937

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

PROGRAMME

7.— Reveille.Signal.

7.30 Tewish Dmne Service.

ZEE VERKENNERS DA G 9 — EmbarkingforSeaScouts

— — at Bennebroek Water-

camp.

ZATERDAG. 7 AUGUSTUS 1937 9.30 Flag break. Signal.

11.30 Sea Scouts at the Kaag club. S

12.— Camp opens to the

EEN glorieuze dag voor de zeeverkenners, die ten public.

getale van duizend in jachten en kano’s naarde 13-- Life saving demonstra-

Kaag worden gesleept. Daar gaan de „Hoofdverkenner ,3.30 Varioï gamïby si

Rambonnet het vlaggeschip der Rotterdammers, de Scouts.

„Margaretha” der Schiedammers, de „Bontekoe” der 14-30 Pageant of Nations in the

Utrechtenaren, de „Geisha” van de Firma Van der

Schuyt, de „Op de Hoog” van de Fa. Grazioda, de 15.- Sea Scouts at Kaag Club.

„Maria” van den heer C. W. de Visser, de „Albatros”, I^ ~ Sea. Scouts embarking.

„Lichtstraal”, de sleepboten „Java” en „Sumatra” van Teas m the Amencan and

de Mij. Nederland, met hun sleep van kano’s en dan niet 14.30) ** È Camp‘

te vergeten het opleidingsschip van het Onderwijsfonds | WorldUbe™re ^ ™ ^

de „Prinses Juliana’’, allemaal bemand met zeeverkenners! 19

Overweldigend is de aankomst op de Kaag. Die geva- Spedal programme of

rieerde vloot van jachten, boten, kano’s, sloepen, jollen National Displays in the

en schouwen vol kwieke, opgewekte zeeverkenners de arena. Public invited.

feestelijke klanken van muziek der Hongaarse, Tsjechische ^.-'Ibird and last international

en Hollandse bands, in het vooruitzicht van een heerlijke the public. Scouts of sub-

dag op het water, kunnen niet anders dan een frisse, camps 7 and 8 admitted.

blije stemming verwekken bij allen, die aan deze zee- 22'~ Silence- Signal.

verkennersdag deelnemen. Op de Kaag zelf tal van

jachten, die ten anker liggen en veel rondvarend kleingoed, alles bij blakende zonneschijn. Wat een onvergetelijke indruk moeten de buitenlandse gasten meenemen van ons beroemd watersportcentrum, waar de honderden boten zo scherp aftekenen tegen het prachtige Hollandse landschap in volle zomertooi.

Sirenen gillen en hoorns schallen ten welkom. Uit de starttoren klinkt het volkslied, saluutschoten ... en de „Prinses Juliana” en passagierschepen meren aan de steiger van de Kaagsocieteit, waar autoriteiten en genodigden zich verenigen aan de koffietafel. Hoofdverkenner Rambonnet neemt hier de gelegenheid waar, om Hoofdkwartiercommissaris Mante hulde te brengen voor ziin uitstekende organisatie van dit geheel.

DE CHIEF OP DE KAAG

Onder de geestdriftige begroetingen van de zeeverkenners, verwelkomd met