is toegevoegd aan uw favorieten.

Holberg en Holland

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

meester, waarmee de metamorfose eindigt, en de „canari sec”, die de kamerdienaar Jeppe aanbiedt.x)

In „De Nederlandsche Spectator” van 1906, blz. 309, heeft Hoogvliet een artikel geschreven, getiteld: „Nieuwere Holbergstudie”, waarin hij „Jeppe paa Bjerget” naast Shakespeares voorspel legt, die hij met elkaar vergelijkt; dit is zeer interessant, maar wat Hoogvliet wilde bewijzen: dat „Jeppe paa Bjerget” een navolging van Shakespeare zou zijn, wordt geheel te niet gedaan door een naschrift: dat hij juist vernomen heeft, dat Holberg Bidermann heeft gebruikt. Hoogvliet tracht er zich nu uit te redden door te zeggen, dat volgens zijn mening Bidermann dan Shakespeare heeft gebruikt. Op deze wijze van behandeling oefent Kossmann kritiek uit in dezelfde „Spectator”, blz. 317, in een artikel, getiteld: „Holberg—Shakespeare, open brief van E. T. Kossmann aan de Spectator”: omdat Hoogvliet tot navolging besluit, wanneer er slechts overeenkomst is; omdat Shakespeares stuk slechts een bewerking is van het oudere stuk; en omdat Bidermanns „Utopia” geschreven is in 1606, gedrukt in 1640, terwijl opvoeringen van „The Taming of the Shrew” niet plaats vonden vóór 1650.

De konklusies, die men uit dit onderzoek kan trekken, zijn dat het zeer onwaarschijnlijk is, dat Holbergs „Jeppe paa Bjerget” door Langendijks „Krelis Louwen” zou zijn beïnvloed ; als er over het geheel genomen enige invloed is behalve die van Bidermann, is het aan te nemen, dat deze van Engelse oorsprong is. Holberg kan een der Engelse bewerkingen van het motief van den gefopten slaper hebben gelezen, of zien opvoeren: hetzij tijdens zijn verblijf in Engeland, hetzij tijdens een van zijn reizen op het vasteland van Europa door een Engels rondtrekkend toneelgezelschap. Een nader onderzoek van deze kwestie valt buiten het bestek van deze studie.

1) Men leest n.1. in de oude ballade, naar aanleiding van het rijkelijk leven van den gefopten slaper:

„While the tinker did dine, he had plenty of wine,

Rich canary with sherry ....”

Prof. de Vries meent echter, dat Holberg het woord ook kan hebben gebruikt zonder beïnvloeding.