is toegevoegd aan uw favorieten.

Holberg en Holland

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Dr. J. Prinsen J.Lzn. Het Drama in de 18e eeuw in West-Europa. 1931.

Paul van Tieghem: Précis d’Histoire littéraire de 1’Europe depuis la Renaissance. Paris 1925.

P. van Tieghem: La littérature comparée. Paris 1931.

Vilhelm Andersen og Carl. S. Petersen :Illustreret dansk Litteraturhistorie. I—IV.

Karl Mortensen: Dansk Litteraturhistorie. 5. Udgave Kbh. og Kria. 1929.

Christiania Theaterhistorie. Ved- H. J. Huitfeldt. Kbh. 1876.

Dr. Torben Krogh: Studier over Harlekinaden paa den Danske Skueplads. Kbh. Oslo. 1931.

Nederland en Shakespeare. Achttiende eeuw en vroege Romantiek, door R. Pennink. Diss. Utrecht. 1936.

J. Hartog: De spectatoriale geschriften van 1741—1800.

Biografisch Woordenboek van Van der Aa.

Joh. van Abkoude en R. Arrenberg : Naamregister van Nederduitsche boeken. 1600—1767. Amsterdam. 1788. Vervolgd tot 1875.

Malte-Brun: Biographie universelle, ancienne et moderne. 1817. Dl. 20.

J. C. Bruet: Manuel du libraire. III. 1862.

J. G. Th. Graesse: Trésor de livres rares et précieux ou nouveau dictionnaire bibliographique. 1862.

Catalogus van de Bibliotheek der Vereeniging ter bevordering van de belangen des boekhandels. Amst. 1856. Supplement 1868; latere delen 1920, 1926, 1928 en 1934.

Populaire prozaschrijvers der 17e en 18e eeuw. Fred. Muller & Cie, Amsterdam 1893.

Verzameling F. C. Waller: Catalogus van Nederlandsche en Vlaamsche Populaire Boeken, Uit de nagelaten gegevens bewerkt door Emma Dronckers. 1936.

W. de Clercq: Particuliere aantekeningen. (Réveil-archief Map F. XXXIII. Kort Uittreksel wegens het belangrijkste in de Nederlandsche Letterkunde van 1760—1798.)

Mr. A. R. Falck: Over den invloed der beschaving van de Nederlandsche natie op de verlichting van de Noordsche volken. 1813. In: Gedenkschriften van de derde Klasse van het Kon. Ned. Instituut van Wetenschappen, letterkunde en schoone kunsten; le deel, blz. 249.

Hollands Roem in Kunsten en Wetenschappen, met aanteekeningen en bijdragen, door Hendrik Baron Collot d’Escury, Heer van Heinenoord. 7 dln. ’s Grav. en Amst. 1824—1844.

C. Busken Huet: Het land van Rembrandt. 5e druk.

Samuel Pufendorf: Introduction a 1’histoire générale et politique de 1’univers. Nouvelle Edition. Amst. 1732.

B. Bekker: De Betooverde Waereld. 1691.