is toegevoegd aan uw favorieten.

Holberg en Holland

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

MfiPIAS ErKOMION, id est Stultitiae Laus. Erasmi Roterodami Declamatio. Uitg. d. C. A. Abbing, 1839.

Desiderius Erasmus: De Lof der Zotheid, Vertaald door wijlen Dr. J. B. Kan. Uitgegeven en van korte ophelderingen voorzien door Dr. A. H. Kan. Met prentjes naar penteekeningen van Hans Holbein, den jongeren. W. B. 1909.

Een Twaalftal Samenspraken van Desiderius Erasmus van Rotterdam j uit het Latijn vertaald door N. J. Singels, Tot inleiding: Cd. Busken Huets beschouwing over Erasmus. W. B. z. j.

Een Tweede Twaalftal Samenspraken, vertaald en van aanteekeningen voorzien door Dr. N. J. Singels. W. B. z. j.

Dr. J. A. C. van Leeuwen: Erasmus. In: Onze groote mannen. Serie 1, No. 2, 1914.

J. Huizinga: Erasmus. Haarlem. 1924.

Stefan Zweig: Triumph und Tragik des Erasmus von Rotterdam. Wien. 1935.

Abr. Des Amorie van der Hoeven Jr.: De Joanne Clerico litterarum humaniorum et philosophiae cultore Dissertatio Historico-literaria. Amsterdam 1843.

G. A. Bredero’s Spaansche Brabander. Uitgegeven met een inleiding en aanteekeningen door Dr. J. Prinsen J.Lzn. 1918.

Fomenberg: Duifje en Snaphaan. 1680.

De verwaande Hollandsche Franschman, door A. Pels. 1684. herdr. 1717.

Het wederzijds huwelijks^ bedrog. Blijspel door P. Langendijk. Toegelicht door F. A. Stoet. 1927.

De Zwetser, door P. Langendijk. Uitg. door Dr. C. H. Ph. Meyer. 1892.

Krelis Louwen of Alexander de Groote op het Poëetenmaal, van Pieter Langendijk. Opnieuw uitgegeven met inleiding en aanteekeningen door Dr. C. H. Ph. Meyer, Zutphen. 1926.

C. H. Ph. Meyer: Pieter Langendijk. Den Haag. 1891.

F. L. Mehler: Pieter Langendijk. Culemborg. 1892.

Eenige Kamerspelen, bestaande in Treur-, Bly-, Kluchtspelen en operaas, d. H. van Elvervelt.

Hendrik van Elvervelt: Verzameling van Tooneelstukken, 6 dln. 1733—1777.

Nic. W. op den Hoof: Tooneelspelen. 4 dln. 1737—1777.

Destouches: De Wispelturige, vert. Herm. Asschenberg.

De Beuzelaar, 1804. (naar Mr. Musard, van Picard. 1803)

J. N. Jacobsen Jensen: Reizigers te Amsterdam. 1438—1850. 1919. (In dit werk heb ik de titels van de meeste der hier genoemde reisbeschrijvingen gevonden.)

Observations upon the United Provinces of the Netherlands by Sir William Temple, of Shene, in the county of Surrey, Baronet, Ambassador at the Hague and at Aix la Chapelle ih the year 1668.