is toegevoegd aan uw favorieten.

Doel en werkwijze

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ONZE WE R KWIJ Z E

TRAINING

Hef is van groot belang, dat de Groepsleider voor zijn Groep de beschikking heeft over een lokaal, waar de jongens worden opgeleid en waar ze kunnen spelen. Hef beheer en het onderhoud van een dergelijk lokaal wordt zooveel mogelijk aan de jongens overgelafen.

De training kan onder vier rubrieken worden ondergebracht:

a. KARAKTER

Ontwikkeling, vindingrijkheid, zelfvertrouwen, gehoorzaamheid, moed, volharding.

b. HANDENARBEID

Liefhebberijen voor zelf-expressie, bevorderlijk voor het beseffen van eigen aanleg (beroepskeuze).

c. DIENST VOOR DE GEMEENSCHAP

Hef specialiseeren in een of meer vaardigheden, waardoor de jongens anderen kunnen helpen.

d. GEZONDHEID

Lichamelijke ontwikkeling en persoonlijke hygiëne.

Padvinders kunnen verschillende insignes behalen, waarvoor bepaalde eischen zijn vastgesteld. We kunnen deze insignes splitsen in twee hoofdgroepen: a. de klasseinsignes, b. de vaardigheidsinsignes. De klasse-insignes bepalen den graad, welken de jongen in het corps heeft bereikt. De jongen kiest zelf, voor welk der vaardigheidsinsignes hij gaat werken; hun doel is om den jongen aan te moedigen zijn persoonlijke liefhebberijen tot een bepaalde mate van vaardigheid op te voeren, waardoor hij aan de hand van eigen ervaringen kan leeren, in welke richting zijn aanleg in verband met een toekomstig beroep ligt. Bovendien leeren deze insignes den jongen om zelf dingen uit te zoeken, te probeeren, te bestudeeren en te maken, dus: zijn vrijen tijd nuttig te gebruiken.

De oefeningen en spelen worden zooveel mogelijk in de buitenlucht gedaan en tenminste eenmaal per jaar gaan de jongens naar een zomerkamp, dat tien dagen