is toegevoegd aan uw favorieten.

Het keizerlijke Weenen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOORWOORD

Dit werkje pretendeert geen originaliteit. Het werd als cursus gegeven aan de Groningsche en Rotterdamsche Volksuniversiteit en is een compilatie en bewerking van verschillende auteurs, samengevoegd tot een geheel. Het beoogt op deze wijze, aan de hand van eenige der hoofdfiguren, Keizer Frans-Joseph, Keizerin Elisabeth, kroonprins Rudolf, de oude en de jonge Strausz, aartshertog Frans-Ferdinand en Keizer Karei, een beeld te geven van de Oostenrijksche historie van 1830 tot het einde van het Keizerrijk en wenscht den lezer op meer of minnar aangename en populaire wijze een blik te doen werpen eenerzijds op het vroolijke Weensche leven in de tweede helft van de vorige eeuw, anderzijds op de tragedie van het huis Habsburg, een beeld met felle licht- en schaduwpartijen.

De geraadpleegde, geciteerde en bewerkte bronnen zijn:

Joseph Redlich: Kaiser Franz-Joseph von österreich,

Berlin 1928

Octave Aubry: Le Roi de Rome, Revue des deux

Mondes 1932

Henri de Weindel: The real Francis-Joseph, Londen 1909

Schneider: Kaiser Franz-Joseph I und sein Hof

Karl Tschuppik: Elisabeth Kaiserin von österreich,

Weenen—Leipzig 1929