is toegevoegd aan uw favorieten.

Het keizerlijke Weenen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EEN LIEFDE-HUWELIJK. ‘)

Sisi

Hertogin Ludovika van Beieren reist met twee dochters en een groot plan. In de reiskoets zit prinses Helene naast haar jongere zuster Elisabeth, als een zieke op weg naar den dokter. De moeder heeft Sisi meegenomen ter opvroolijking van Helene en ook om op de lange reis van München naar Ischl niet steeds alleen met Helene en het plan te zijn. Sisi, 16 jaar oud, kent het doel van de reis niet en weet niet waarom haar zuster zoo bedrukt is. Ze is even vroolijk en onbevangen als altijd. Helene, de oudste van de vijf dochters des huizes, is uitverkoren de gemalin van den jongen Keizer van Oostenrijk te worden. Het plan is niet in het brein van hertogin Ludovika ontstaan, het is door aartshertogin Sophie ontworpen. De energieke vrouw, die gewend is recht op haar doel af te gaan, wil haar werk voltooien. Ze heeft het recht zich als redster van Oostenrijk en de Habsburgsche macht te beschouwen. Ze heeft Oostenrijk weer een Keizer geschonken en zoekt nu een vrouw voor dien Keizer. Daar deze toekomstige echtgenoote uit een streng katholiek huis moet zijn, is de keuze niet groot. Vanzelf gaan de blikken naar Beieren. Het viel aartshertogin Sophie niet moeilijk haar zuster van haar voornemen op de hoogte te stellen. Het was de groote geluksboodschap

*) Dit hoofdstuk is bewerkt naar Karl Tschuppik: Elisabeth Kaiserin von österreich.