is toegevoegd aan uw favorieten.

Het keizerlijke Weenen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ontevreden geworden en deze verstoring van den huiselijken vrede was, zoo niet de voornaamste, dan toch een van de belangrijkste factoren in de verandering van Rudolfs leven in deze jaren. Stéphanie bazuinde haar ongelijk alle vier windstreken uit, maakte haar echtgenoot heftige scènes en omringde hem met detectives en spionnen. Van nu af ging hij, zoovaak hij Weenen verlaten kon, naar het kleine slot Mayerling, dat hij kort tevoren gekocht en nieuw had laten inrichten. Een belangrijke factor in de verwijdering tusschen Rudolf en Stéphanie was ook het feit, dat de doktoren de kroonprinses, onmiddellijk na de geboorte van haar dochtertje, iedere hoop op verdere nakomelingschap hadden ontnomen. Daarmee was dus uitgemaakt dat Rudolf nimmer wettige mannelijke nakomelingen zou hebben en na zijn dood de opvolging zou over gaan in een zijlinie. En in dit verband is het zeker niet te gewaagd te veronderstellen dat de gedachte aan een scheiding Rudolf meermalen door het hoofd is gegaan. Daarbij komt dat zijn politieke ideeën, naarmate zij zich verdiepten, steeds gevaarlijker en persoonlijker werden, zoodat Stéphanie hem ook daarin niet meer kon volgen. Drie hartstochten beheerschten tot het einde toe Rudolfs leven: de jacht, de wetenschappelijke studie en de politiek. Geen van drieën laten zij zich met een teugelloos erotisch leven rijmen. Rudolfs liefdeleven blijft tenslotte hypothetisch, terwijl zijn zware, onafgebroken arbeid door documenten wordt bewezen.

Mary Vetsera trad in zijn leven in een periode van onrust en bitterheid. We weten hoe Rudolf van zijn prilste jeugd af een sterk nerveuze natuur bezat, erfstuk van de Wittelsbachers. Zijn rustelooze, steeds naar verandering hakende geest vond zijn reflex in de voortdurend wisselende physionomie, zelfs in de voortdurend veranderende baarddracht. En deze onrust ging in latere