is toegevoegd aan uw favorieten.

In dienst van de liefde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

MOEDER MARIA (Helena Stollenwerk)

Waar fiaar wieg. stond

In RoUesbroich, een klein dorpje in een der Eifeldalen. Het plaatsje telt ongeveer 500 inwoners en behoort tot de gemeente Simmerath, vijf tot zes uur van Aken gelegen in het Aartsbisdom Keulen.

Heuvelruggen, begroeid met dennen, hoog als populieren, omsluiten het stille dorp. De mensen daar zien je aan met grote, klare, diepe ogen. t Is of in hun blik iets ligt van het machtig verlangen, dat daar ruist door de toppen der hoge en donkere mastbossen, een verlangen naar het verre, haast onbereikbare. Tegelijk zie je op hun gelaat die scherpe trek, die getuigt van strijd en hard werken, van dagelijks zorgen en ploeteren om het vaak nog armoedig bestaan. Want schraal is de grond der hellende velden en moeilijk te bewerken. Maar de Vader in de hemel, die het zwoegen dier mensen ziet, schenkt Zijn zegen en altijd toch is er voldoende voor mens en vee en daarmee is ieder er tevreden. Ze verlangen niet méér dan het dagelijks brood en de eenvoudige kleding. Ze leven ver van de „grote wereld , in een kleine katholieke gemeenschap: hun parochie.

De Pastoor is er de priesterlijke, vaderlijke Vriend, die bij iedereen in- en uitgaat, die het vertrouwen en de liefde geniet van allen en die bij het ontwaren van de verkeerde geest, die ook over zijn parochie komt waaien, bidt, dat die geest geen ingang moge vinden in 't hart der zijnen.

Bij het begin van dit stille Eifeldorp, dll«lr waar de weg, die naar het kleine kerkje leidt, die van Lammersdorf kruist, ligt een tamelijk grote boerderij. Het woonhuis omsluit met de stallen en de schuur die rechthoekig op elkaar staan een klein erf. Het is opgetrokken uit leem, gesteund door dwarshouten. De gewitte leemvakken steken helder af tegen de roodbruine balken die ze omramen, en de klare vensterruiten, met daarachter het vriendelijk bloempotje en de hagelwitte gordijnen, dragen niet weinig bij tot de gezellige aanblik, die deze mooie, echte Eifelse „Fachwerkbau” biedt.