is toegevoegd aan uw favorieten.

In dienst van de liefde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Liefde zoekt niet naar woorden. Liefde is begrijpende, helpende, edelmoedige daad. Hendrina weet dat. Ze leert het elke morgen, als ze in de stille parochiekerk tegenwoordig is bij het éne en steeds hernieuwde Liefde-offer van Jezus Christus, ze ziet het, als ze staat voor armen en lijdenden, voor wie woorden alleen ijdele klanken zijn, ze ondervindt het zelf, telkens als ze bij de H. Communie in zich de kracht voelt stromen tot het offervaardig liefdeleven, dat God van haar vraagt. En Hendrina geeft zich in eenvoudig, nederig dienen, jarenlang. Dient Ze zo in de armen en zieken niet Hém, dien zij liefheeft? Maar, hoe zuiverder ze zich aan Hém wijdt in dienst van de Zijnen, hoe sterker de neiging wordt geheel en onverdeeld zich zelf aan Hem te geven in een klooster. Daarom laat ze zich ook opnemen in de derde orde van den H. Franciscus. Trouw houdt ze zich aan de strenge regel. Ze doet zelfs nog meer. Haar zus Gonda vertelt het, „Wanneer Hendrina 's avonds naar bed komt, denkt ze dat ik slaap. Ze neemt heel voorzichtig het kussen weg, haalt een houtblok van onder ’t bed te voorschijn en legt dat er voor in de plaats. Als ze merkt, dat ik gezien heb, wat zij voor een hoofdkussen gebruikt, haalt ze me over er niemand iets van te zeggen/' Natuurlijk van zulk een ijver mag niemand iets weten, dan Hij, van Wie ze de bruid hoopt te worden. Een tijdlang denkt ze bij de Franciscanessen van Kapellen, waar 'n zuster van haar moeder in 't klooster is, te kunnen intreden. Dan opeens verijdelt de plotselinge dood van haar moeder al haar verwachtingen. Zielsbedroefd staat Hendrina aan haar sterfbed en belooft, als moeder zal zijn heengegaan, haar plaats in het gezin zoveel mogelijk te vervangen.

Uit is 't nu met de kloosterplannen. Vier jaar lang schijnt ze er niet meer aan te denken. Dan echter, als allen thuis zelfstandig beginnen te worden en haar jongste zuster de zorg voor de huishouding op zich kan nemen, leidt de Goddelijke Voorzienigheid het zo, dat zij bekend raakt met de stichting van Rector Janssen in Steyl. Lambert Welbers, een student, mede door bemiddeling van Hendrina in staat gesteld zijn voorbereidende studies voor het Priesterschap te beginnen, nodigt haar uit eens naar het Missiehuis te komen. Ze geeft aan de uitnodiging gehoor en op het Pinksterfeest 1879 is ze in Steyl.