is toegevoegd aan uw favorieten.

In dienst van de liefde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ZUS mogen navolgen, vooral in Zijn verborgenheid en in Zijn gehoorzaamheid.” Woordelijk schrijft Helena naar huis.

Het vurige streven naar de christelijke volmaaktheid, dat hieruit spreekt, bereidt hen allen steeds meer voor op de dag, dat zij zich voor immer zullen mogen hechten aan Hém, Dien zij zoeken te dienen.

ZIET DE BRUIDEGOM KOMT, SNELT HEM TEGEMOET!

„Ziet de Bruidegom komt, snelt Hém tegemoet!" Met deze woorden nodigt de H. Kerk de jonge maagden, die besloten hebben, geheel aan Jezus toe te behoren, uit, te komen neerknielen voor het altaar des Heren.

’t Is nog niet zo ver, dat ze de vier postulanten zullen worden toegezongen, maar toch staat het bij Pater Arnoldus Janssen vast, dat het met Gods hulp eens zover zal komen. Na al hetgeen hij van zijn klooster-candidaten heeft mogen ondervinden, durft hij het aan, hen te gebruiken als grondstenen voor zijn nieuwe stichting, zijn nieuwe Congregatie. De Voorzienigheid toont dat zij nu het ogenblik gekomen acht. Zij roept de Franse Paters Capucijnen weer naar hun vaderland terug en zorgt dat zij hun klooster, dat te Steyl vlak bij het Missiehuis ligt, aan den Superior verpachten.

Met de blijde boodschap, dat hij voor hen een nieuw en beter tehuis heeft gevonden, gaat Pater Janssen weldra op bezoek in ,,'t Kloostertje van de Drie Linden”. Het bericht, dat hij brengt, wordt er met vreugde ontvangen, ofschoon ieder toch gevoelt, dat 't zwaar zal vallen het hun dierbaar geworden „Nazareth” te verlaten. Dat geschiedt in 1889 op de vooravond van het feest van Maria Onbevlekte Ontvangenis, welke feestdag Pater Janssen als de stichtingsdag van de Congregatie wil laten gelden.

De schemering is reeds ingevallen als hij, met nog twee paters, van „Drie Linden” naar het Capucijnerklooster gaat. Op enige afstand volgen de kloostercandidaten. Ze dragen als gewoonlijk donkere kleren en ’n zwarte doek om het hoofd. Aan de deur