is toegevoegd aan uw favorieten.

In dienst van de liefde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

fundas me ab expectatione mea.” — „Nefcm mij op, o Heer, volgens Uw woord, opdat ik leve en laat mijn hoop niet te schande worden”, zo smeken ze dan. En terwijl het koor hun smeekbede herhaalt, buigen de geprofeste zusters diep ter aarde als om hun nietigheid te betuigen en 't erbarmen des hemels over zich af te trekken.

Vertrouwvol staan ze daarna op en gaan neerknielen op de trappen van het altaar. Uit de hand van Pater Superior ontvangen ze het professiekruis met ’t symbool van den H. Geest, de donkerblauwe mantel en lange sluier. Ten slotte zet hij hun liet myrtenkransje op 't hoofd als symbool van de heerlijke bruidstooi die na een leven van trouwe bruidsliefde hier op aarde hun deel zal worden in de hemel. De H. Mis wordt voortgezet. De zusters leggen hun levensoffer bij de offerande neer op de pateen naast de Hostie. Bij de Consecratie sluiten ze hun liefde en overgave op in die van Jezus en verenigen zich in de H. Communie geheel en al met hun Goddelijken Bruidegom. Terwijl ze zich dit zalig ogenblik herinnert, schrijft Zuster Maria in de kroniek:

„Toen was de maat van ons geluk vol. Wij hernieuwden de lofprijzingen, de dank- en smeekbeden die we voor onze geloften tot God hadden gericht. Zonder voorbehoud gaven we ons over aan den Bruidegom van onze ziel. Geen enkel offer scheen ons te zwaar. Niemand dan hij, die 't ondervonden heeft, kan begrijpen, welk een geluk die dag ons deel was.

„Jezus U, ’k zweer het nu,

Zij heel mijn hart gewijd Voor tijd en eeuwigheid!”

„Mijn tong kan slechts danken en U, o goede God, eeuwig trouw beloven.”

Ook voor Pater Janssen is de 12e Maart een vreugdedag. Zijn Congregatie van de Dienaressen van den H. Geest is nu voorgoed gevestigd. Wel hebben de leden zich nog slechts door tijdelijke geloften gebonden, maar de ernstige wil is voorhanden zich voor heel hun leven als trouwe kinderen der Congregatie, volgens haar regel te wijden aan de dienst van God en 't heil van de zielen.