is toegevoegd aan uw favorieten.

In dienst van de liefde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aard aan moeder wat een liefde er leeft in de harten van haar kinderen. En zij, al valt 't haar nederigheid zwaar al die hulde in ontvangst te nemen, en al heeft ze daarom aan Pater Superior reeds gevraagd te bepalen dat haar naamfeest op dezelfde wijze zal gevierd worden als dat van de andere zusters, laat op die dag toch niets daarvan merken, maar aanvaardt vol dankbaarheid en moederlijke liefde de blijken van aanhankelijkheid haar door baar zusters geschonken. Tranen van vreugde komen in haar ogen als ze ziet, hoeveel de zusters voor haar over hebben.’s Avonds weet ze geen woorden te vinden om haar dankbaarheid en haar gevoelens te uiten.

Deze zijn samengevat in de volgende regelen die ze na zo’n dag schrijft aan Zuster Overste Andrea in de missie: „Ik voel me beschaamd om al de bewijzen van liefde die ik van ver en na, van de zusters mocht ontvangen. Op zulk een dag voelt men zo echt zijn armzaligheid en ontoereikendheid. Een grote vreugde is het mij echter, bij deze gelegenheid te zien, welk een goede geest er onder de zusters heerst en welk een ware zusterlijke liefde ons allen verbindt. Deze liefde doet hen de armzaligheid en de gebreken van hun Overste vergeten.

Lieve Zuster Andrea: door dit gedrag van de zusters zullen wij ons aangespoord gevoelen alles voor allen te worden. Aan God de eer, onze medezusters het voordeel, ons zelven de last, dat zal de drijfveer zijn van ons handelen, van ons werken en zorgen voor hen!”

GEHEEL VOOR HEM

Vanaf haar prille jeugd voelt Moeder Maria zich sterk getrokken tot God en het beoefenen der deugd.

We hebben in een der eerste hoofdstukken gezien, hoe ze in haar geboortedorp ten voorbeeld kon gesteld worden aan. alle meisjes van haar leeftijd.

Konmaal in het klooster wordt haar dorst naar de volmaaktheid en het verlangen naar het welbehagen van God nog heviger, maar daar vindt ze ook rijker middelen om aan dat verlangen te voldoen. Ze hoort er meer over het streven naar hei-